Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Co to jest przetwarzanie sieciowe?

Przetwarzanie sieciowe to grupa połączonych komputerów, które działają wspólnie jako wirtualny superkomputer w celu wykonywania rozbudowanych zadań, np. analizowania ogromnych zestawów danych lub modelowania zjawisk pogodowych. W chmurze można tworzyć duże sieci komputerów i korzystać z nich przez określony czas oraz w określonym celu, płacąc, jeśli to konieczne, zgodnie z rzeczywistym użyciem, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze konieczne do samodzielnego zakupu i wdrożenia niezbędnych zasobów. Dzięki podzieleniu zadań między wiele komputerów czas przetwarzania ulega również znacznemu skróceniu, co prowadzi do zwiększenia wydajności i ograniczenia marnowania zasobów.

Inaczej niż ma to miejsce w przypadku przetwarzania równoległego, projekty przetwarzania sieciowego zwykle nie są zależne od czasu. Korzystają one z komputerów będących częścią sieci tylko wtedy, gdy są one bezczynne, a operatorzy mogą wykonywać zadania niepowiązane z siecią w dowolnym czasie. Podczas korzystania z sieci komputerów należy przedsięwziąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, ponieważ kontrola w węzłach członkowskich jest zwykle niewystarczająca. Należy również zadbać o odpowiednią nadmiarowość, ponieważ wiele komputerów może zostać odłączonych lub może ulec awarii podczas przetwarzania.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizuj maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux w kilka sekund.

Data Lake Analytics

Rozproszona usługa analizy upraszczająca obsługę danych big data.

Chcesz zacząć?

Zarejestruj się i zyskaj 200 USD środków na korzystanie z platformy Azure.
Pełny dostęp do wszystkich interesujących Cię usług.