Data Lake Analytics

Usługa zadań analizy na żądanie napędzająca inteligentne akcje

Usługa Azure Data Lake Analytics jest usługą zadań analizy na żądanie, która pozwala uprościć analizowanie danych big data.

W łatwy sposób opracowuj i uruchamiaj przekształcenia oraz programy przetwarzania równoległego na ogromną skalę w językach U-SQL, R, Python i .NET dla petabajtów danych. Brak infrastruktury do zarządzania pozwala na przetwarzanie danych na żądanie, natychmiastowe skalowanie i płatność tylko za poszczególne zadania.

Rozpoczynanie w kilka sekund, natychmiastowe skalowanie, opłaty za poszczególne zadania

Przetwarzaj zadania obejmujące dane big data w ciągu kilku sekund za pomocą usługi Azure Data Lake Analytics. Nie trzeba zajmować się kwestiami infrastruktury, nie ma serwerów, maszyn wirtualnych, klastrów, które wymagałyby oczekiwania, zarządzania czy też dostrajania. Skaluj natychmiast moc obliczeniową mierzoną w jednostkach analitycznych usługi Azure Data Lake Analytics (AU) od jednej do tysięcy dla poszczególnych zadań. Płacisz tylko za moc obliczeniową wykorzystaną na zadanie.

Proste opracowywanie programów do równoległego przetwarzania danych na ogromną skalę

U-SQL to prosty, ekspresyjny i rozszerzalny język, który pozwala napisać kod raz i zależnie od wymaganej skali automatycznie przekształcać go do postaci równoległej. Przetwarzaj petabajty danych dla różnorodnych kategorii obciążenia, takich jak zapytania, ETL, analiza, uczenie maszynowe, tłumaczenie maszynowe, przetwarzanie obrazu i analiza tonacji przy użyciu istniejących bibliotek napisanych w językach .NET, R lub Python. Obejrzyj wideo dotyczące wykonywania zapytań języka U-SQL na potrzeby repozytorium Azure Data Lake, które pokazuje wykrywanie typów obiektów w milionie obrazów przy użyciu wbudowanej biblioteki poznawczej U-SQL.

Proste debugowanie i optymalizowanie programów do obsługi danych big data

Debuguj błędy w programach dystrybuowanych w chmurze tak prosto jak w programach we własnym środowisku. Nasze środowisko wykonywania umożliwia aktywne analizowanie Twoich programów podczas ich działania i oferuje rekomendacje dotyczące zwiększania wydajności i zmniejszania kosztów. Przykładowo w przypadku zamówienia 1000 jednostek alokacji dla programu, który wymaga zaledwie 50 jednostek alokacji, system zaleci użycie tylko 50, co umożliwi zmniejszenie kosztów o 95%.

Wirtualizacja analizy

Wykonuj czynności związane ze wszystkimi danymi dzięki funkcji zoptymalizowanej wirtualizacji danych w źródłach relacyjnych, takich jak Azure SQL Database i Azure Synapse Analytics. Zapytania są automatycznie optymalizowane przez przeniesienie przetwarzania bliżej źródła danych bez konieczności przenoszenia danych, co umożliwia maksymalizowanie wydajności i minimalizowanie opóźnień.

Obsługa, inspekcja i bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Rozszerz lokalne zabezpieczenia i środki nadzoru na chmurę w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami co do bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Logowanie jednokrotne (SSO, single sign-on), uwierzytelnianie wieloskładnikowe i płynne zarządzanie milionami tożsamości to funkcje wbudowane w usłudze Azure Active Directory. Kontrola dostępu oparta na rolach oraz możliwość inspekcji wszystkich operacji z zakresu przetwarzania i zarządzania są domyślnie włączone. Gwarantujemy umowę SLA klasy korporacyjnej zapewniającą dostępność na poziomie 99,9% oraz całodobową pomoc techniczną dla rozwiązania danych big data.

Dlaczego warto zaufać usłudze Data Lake Analytics?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad USD 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Data Lake Analytics — cennik

  • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
  • Żadnych opłat za rezygnację
  • Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie
  • Rozliczanie za sekundę

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Data Lake Analytics, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz rozwiązanie Data Lake Analytics o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Dokumentacja i zasoby szkoleniowe

Powiązane produkty i usługi

Azure Data Lake Storage

Wysoce skalowalna i bezpieczna funkcja usługi Data Lake zbudowana na bazie usługi Azure Blob Storage

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Wypróbuj bezpłatnie usługę Data Lake Analytics