Data Lake Analytics

Usługa zadań analizy na żądanie napędzająca inteligentne akcje

Pierwsza usługa analizy w chmurze, która umożliwia proste opracowywanie i uruchamianie przekształceń i programów przetwarzania równoległego na ogromną skalę w językach U-SQL, R, Python i .NET dla petabajtów danych. Brak infrastruktury do zarządzania pozwala na przetwarzanie danych na żądanie, natychmiastowe skalowanie i płatność tylko za poszczególne zadania.

Rozpoczynanie w kilka sekund, natychmiastowe skalowanie, opłaty za poszczególne zadania

Nasza usługa na żądanie pozwala na rozpoczęcie przetwarzania zadań obejmujących dane big data w ciągu kilku sekund. Nie trzeba zajmować się kwestiami infrastruktury, nie ma serwerów, maszyn wirtualnych, klastrów, które wymagałyby oczekiwania, zarządzania czy też dostrajania. Możliwość natychmiastowego skalowania jednostek analitycznych (mocy obliczeniowej) od jednej do tysięcy dla jednego zadania. Płatność tylko za moc obliczeniową wykorzystaną na zadanie.

Proste opracowywanie programów do równoległego przetwarzania danych na ogromną skalę

U-SQL to prosty, ekspresyjny i rozszerzalny język, który pozwala napisać kod raz i zależnie od wymaganej skali automatycznie przekształcać go do postaci równoległej. Możliwość przetwarzania petabajtów danych dla różnorodnych kategorii obciążenia, takich jak zapytania, ETL, analiza, uczenie maszynowe, tłumaczenie maszynowe, przetwarzanie obrazu i analiza opinii przy użyciu istniejących bibliotek napisanych w językach .NET, R lub Python. Na przykład obejrzyj film dotyczący języka U-SQL, który pokazuje wykrywanie typów obiektów w milionie obrazów przy użyciu wbudowanej biblioteki poznawczej U-SQL.

Proste debugowanie i optymalizowanie programów do obsługi danych big data

Debugowanie błędów w programach dystrybuowanych w chmurze staje się tak proste jak debugowanie programu we własnym środowisku. Nasze środowisko wykonywania umożliwia aktywne analizowanie Twoich programów podczas ich działania i oferuje rekomendacje dotyczące zwiększania wydajności i zmniejszania kosztów. Przykładowo w przypadku zamówienia 1000 jednostek alokacji dla programu, który wymaga zaledwie 50 jednostek alokacji, system zaleci użycie tylko 50, co przełoży się na 20-krotną oszczędność.

Wirtualizacja analizy

Możliwość wykonywania czynności związanych z wszystkimi danymi dzięki funkcji zoptymalizowanej wirtualizacji danych w źródłach relacyjnych, takich jak Azure SQL Database i Azure SQL Data Warehouse. Zapytania są automatycznie optymalizowane przez przeniesienie przetwarzania bliżej źródła danych bez konieczności przenoszenia danych, a przez to maksymalizowanie wydajności i minimalizowanie opóźnień.

Obsługa, inspekcja i bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Rozszerzenie lokalnych zabezpieczeń i środków nadzoru na chmurę w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami co do bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Poprzez usługę Azure Active Directory zostały wbudowane różne funkcje, np. logowanie jednokrotne (SSO), uwierzytelnianie wieloskładnikowe i płynne zarządzanie milionami tożsamości. Kontrola dostępu oparta na rolach oraz możliwość inspekcji wszystkich operacji z zakresu przetwarzania i zarządzania są domyślnie włączone. Gwarantujemy umowę SLA klasy korporacyjnej zapewniającą dostępność na poziomie 99,9% oraz całodobową pomoc techniczną dla rozwiązania danych big data.

Powiązane produkty i usługi

Magazyn Data Lake

Ogromne repozytorium do przechowywania obciążeń wynikających z danych big data

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Wprowadzenie do usługi Data Lake Analytics