Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Analizowanie wszystkich zasobów danych i zarządzanie nimi

Usługa Microsoft Purview oferuje ujednolicone rozwiązanie, które ułatwia zarządzanie danymi lokalnymi, wielochmurowymi i SaaS. Z łatwością utwórz całościową, aktualną mapę swojego krajobrazu danych za pomocą zautomatyzowanego odnajdywania danych, klasyfikacji danych poufnych i kompleksowych informacji o pochodzeniu danych. Zapewnij konsumentom danych dostęp do przydatnych i zaufanych narzędzi do zarządzania danymi.

Ujednolicona mapa zasobów danych i ich relacji, usprawniająca zarządzanie danymi

Słownik z biznesowymi i technicznymi terminami wyszukiwania, który ułatwia odnajdywanie danych

Szczegółowe informacje o zarządzaniu poufnymi danymi we wszystkich zasobach danych

Udostępnianie danych w miejscu w czasie zbliżonym do rzeczywistego i łatwe zapewnianie dostępu do danych

Tworzenie ujednoliconej mapy danych w ramach wszystkich zasobów danych

Ustanów podstawę efektywnego zarządzania danymi i korzystania z nich za pomocą mapy danych w usłudze Microsoft Purview.

 • Automatyzuj obsługę metadanych ze źródeł hybrydowych i zarządzaj nimi.
 • Klasyfikuj dane przy użyciu wbudowanych i niestandardowych klasyfikatorów oraz etykiet poufności usługi Microsoft Information Protection.
 • Spójnie oznaczaj etykietami poufne dane w programie SQL Server, na platformach Azure i Microsoft 365 oraz w usłudze Power BI.
 • Łatwo zintegruj wszystkie wykazy i systemy danych przy użyciu interfejsów API usługi Apache Atlas.
Mapa źródeł w usłudze Purview
Użytkownik wyszukujący dane za pomocą wykazu danych w usłudze Purview

Zapewnianie łatwego odnajdywania danych

Zmaksymalizuj wartość biznesową zarządzania danymi dla konsumentów danych dzięki wykazowi danych w usłudze Microsoft Purview.

 • Zapewnij łatwe odnajdywanie danych przy użyciu znanych biznesowych i technicznych terminów wyszukiwania.
 • Wyeliminuj potrzebę stosowania słowników danych programu Excel dzięki słownikowi biznesowemu klasy korporacyjnej.
 • Analizuj pochodzenie danych za pomocą interakcyjnej wizualizacji pochodzenia danych.
 • Zapewnij analitykom, badaczom i inżynierom dane, których potrzebują, aby prowadzić analizy biznesowe oraz korzystać ze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Uzyskiwanie całościowego widoku danych poufnych

Uzyskaj pełną wiedzę o działaniach dotyczących zarządzania danymi, korzystając z analizy obszaru danych w usłudze Microsoft Purview.

 • Przeglądaj kluczowe wskaźniki kondycji i zarządzaj nimi we wszystkich swoich zasobach danych hybrydowych.
 • Wyświetlaj wszystkie zasoby danych i ich rozkład według wymiarów takich jak typ źródła, klasyfikacja i rozmiar plików.
 • Uzyskuj aktualizacje stanu dotyczące tego, ile skanowań zakończyło się powodzeniem, niepowodzeniem lub zostało anulowanych.
 • Uzyskuj kluczowe informacje, aby dodawać lub ponownie rozpowszechniać terminy słownika w celu zapewnienia lepszych wyników wyszukiwania.
Pulpit nawigacyjny pokazujący kluczowe wskaźniki kondycji i aktualizacje uzyskiwane dzięki analizie obszaru danych w usłudze Purview
Przegląd udostępniania danych w usłudze Purview.

Udostępnianie danych bez konieczności duplikowania

Udostępniaj dane wewnątrz organizacji lub między organizacjami, korzystając z udostępniania danych w usłudze Microsoft Purview (w wersji zapoznawczej).

 • Łatwo udostępniaj dane w miejscu bez ich duplikowania.
 • Uzyskuj dostęp do udostępnionych danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
 • Centralnie zarządzaj udostępnianiem danych.
 • Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą usług Azure Data Lake Storage (ADLS Gen2) i Blob Storage.
Zasady tworzone w usłudze Purview.

Zapewnianie dostępu do odpowiednich danych odpowiednim użytkownikom

Aprowizuj dostęp do danych za pomocą intuicyjnego środowiska tworzenia z użyciem zasad danych w usłudze Microsoft Purview (w wersji zapoznawczej).

 • Zapewnij inżynierom i właścicielom danych możliwość aprowizacji dostępu do zasobów danych.
 • Uzyskaj pomoc dotyczącą subskrypcji, grup zasobów, usług Azure Blob Storage, Azure Data Lake (Gen2) i Azure SQL DB oraz programu SQL Server 2022.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości  200 USD  do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zaufanie firm każdej wielkości

"Mamy teraz pracowników technicznych i zajmujących się zmianami procesów, którzy korzystają z naszych danych. Właśnie w tym miejscu usługa Microsoft Purview pomaga naszym zespołom w rozwiązywaniu największych problemów związanych z danymi."

Dave Draffin, architekt chmury i danych platformy Azure, port lotniczy Heathrow

Heathrow

"Wybraliśmy usługę Microsoft Purview, aby łatwiej osiągnąć wyższy poziom monitorowania działalności oraz szybko reagować. Dzięki niej możemy przyspieszyć przetwarzanie danych i jak najszybciej podejmować racjonalne decyzje."

Filipe Teixeira, dyrektor ds. systemów informatycznych, Illimity

Illimity

"Dzięki usłudze Microsoft Purview przyspieszymy naszą zdolność do śledzenia i interpretowania szerokiego zakresu danych, które wykorzystamy do tworzenia rozwiązań na dużą skalę, aby istotnie poprawić środowisko i jakość życia ludzi."

Thomas Asger Hansen, starszy menedżer ds. danych przedsiębiorstwa i sztucznej inteligencji, Grundfos

 

Grundfos
Powrót do kart

Często zadawane pytania dotyczące usługi Microsoft Purview

 • Usługa Microsoft Purview to kompleksowy zestaw rozwiązań do zarządzania danymi, który pomaga zarządzać wszystkimi zasobami danych i chronić je. Łącząc poprzednią usługę Azure Purview i poprzednie funkcje zgodności platformy Microsoft 365 pod jedną marką i z biegiem czasu tworząc bardziej ujednoliconą platformę, usługa Microsoft Purview pomaga analizować wszystkie zasoby danych i zarządzać nimi, chronić te dane bez względu na ich lokalizację oraz poprawiać zgodność i ochronę przed zagrożeniami w znacznie prostszy sposób niż tradycyjne rozwiązania dostępne obecnie na rynku.

 • Zobacz stronę cennika , aby uzyskać dodatkowe szczegóły dotyczące kosztów usługi Microsoft Purview.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure