Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Database for MySQL

Skalowalna baza danych MySQL typu open-source.

Szybsze wprowadzanie innowacji dzięki w pełni zarządzanej bazie danych MySQL

Skup się na tworzeniu aplikacji, zamiast na zarządzaniu bazą danych. Usługa Azure Database for MySQL jest opłacalna oraz łatwa do konfigurowania, obsługiwania i skalowania. Korzystaj z zaawansowanych zabezpieczeń, wysokiej dostępności w tej samej strefie lub wysokiej dostępności z nadmiarowością strefową i umowy dotyczącej poziomu usług (SLA) gwarantującej dostępność na poziomie nawet 99,99%. Dowiedz się, jak migrować lokalną bazę danych MySQL na platformę Azure, korzystając z tego przewodnika po migracji.

Oszczędzaj czas, pieniądze i zasoby podczas migrowania obciążeń do usługi Azure Database for MySQL. Przeczytaj raport.

W pełni zarządzana baza danych MySQL zgodna z najnowszymi wersjami Community Edition zapewnia maksymalną elastyczność dla operacji bazy danych.

Inteligentne rekomendacje dotyczące wydajności udostępniają niestandardowe analizy i sugestie na potrzeby optymalizacji bazy danych MySQL.

Uproszczone środowisko programistyczne i ścisła integracja z usługami Azure App Service i Azure Kubernetes Service (AKS).

Bezpieczeństwo, zgodność i ulepszone funkcje zabezpieczeń klasy korporacyjnej usługi Microsoft Defender for Identity.

Ekonomiczna, w pełni zarządzana baza danych MySQL

Z łatwością możesz tworzyć obciążenia lub migrować je do usługi Azure Database for MySQL. Zarządzaj serwerem bazy danych oraz konfiguruj i automatyzuj jego obsługę, między innymi rutynowe aktualizacje, kopie zapasowe i zabezpieczenia. Osiągnij o 48 procent niższy całkowity koszt posiadania 1  i zaoszczędź dzięki wystąpieniom z możliwością zwiększania szybkości i funkcjom zatrzymywania/uruchamiania, płacąc tylko za magazyn, gdy baza danych jest zatrzymana. Twórz za pomocą najnowszej usługi MySQL Community Edition, używając istniejących narzędzi, sterowników i języków programowania wybranych przez Ciebie.

Szybkie i łatwe aprowizowanie i skalowanie

Aprowizuj bazę danych w czasie krótszym niż dwie minuty i zwiększ szybkość zapytań dzięki obsługiwanym przez sztuczną inteligencję funkcjom monitorowania i optymalizowania bazy danych. Identyfikuj wolno działająca zapytania za pomocą szczegółowych informacji o wydajności zapytań i jeszcze bardziej zoptymalizuj bazę danych dzięki zaleceniom dotyczącym wydajności. Zmaksymalizuj wydajność dużych baz danych dzięki obsłudze nawet 96 rdzeni wirtualnych, 672 gigibajtów pamięci, 16 TB magazynu i 48 000 operacji We/Wy na sekundę (IOPS), aby osiągnąć przepływność do 150 000 zapytań na sekundę.

Buduj odporne, dynamiczne aplikacje o znaczeniu krytycznym

Usprawnij ciągłość działania dla aplikacji o znaczeniu krytycznym, uruchamiając usługi aplikacji klasy korporacyjnej na platformie Azure. Wykorzystaj możliwości nowych funkcji serwera elastycznego, takich jak okna obsługi kontrolowane przez użytkownika, konfiguracja parametrów serwera i aprowizowanie liczby operacji we/wy na sekundę. Wybierz warstwę cenową Krytyczne dla działania firmy dla aplikacji analitycznych lub transakcyjnych o wysokiej wydajności i uzyskaj umowę SLA na poziomie do 99,99 procent dla wysokiej dostępności z nadmiarowością strefową lub w tej samej strefie.

Wdrażaj aplikacje szybciej dzięki ekosystemowi platformy Azure

Szybciej wprowadzaj innowacje i zwiększ produktywność za pomocą uproszczonego, kompleksowego środowiska wdrażania serwera elastycznego. Dostarczaj rozwiązania szybciej, wykorzystując integrację usługi GitHub z potokiem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania. Korzystaj z ekosystemu platformy Azure przy użyciu usługi Azure Database for MySQL z usługami Azure AI Services, usługi Azure Kubernetes Service (AKS) lub usługi Azure App Service w celu wdrażania popularnych aplikacji internetowych, takich jak Magento, Shopify, Moodle, Alfresco, Drupal i WordPress.

Twórz na zaufanej platformie

 • .

  Wdrażaj na zaufanej platformie Microsoft Cloud i uzyskaj funkcje bezpieczeństwa klasy korporacyjnej z wbudowanymi warstwami szyfrowania i zabezpieczeń zapewniającymi maksymalną ochronę danych.

 • .

  Odnajduj, śledź i koryguj potencjalne zagrożenia w czasie rzeczywistym za pomocą usługi Microsoft Defender dla relacyjnych baz danych typu open-source.

 • .

  Kontroluj izolację danych, konfigurując sieć wirtualną.

 • .

  Szyfruj podwójnie przy użyciu kluczy niestandardowych i funkcji wymuszania protokołu TLS 1.2. Twoje dane są automatycznie szyfrowane podczas magazynowania i przesyłania.

 • .

  Uzyskaj wbudowany poziom zgodności na platformie Azure na wiodącym w branży poziomie dla wymagań takich jak HIPAA, PCI DSS, FedRAMP i ISO.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Architektury rozwiązań usługi Azure Database for MySQL

Twórz i implementuj aplikacje internetowe i mobilne przy użyciu popularnej technologii open-source.

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz dalej mieć dostęp do ponad 55+ zawsze bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zaufanie firm każdej wielkości

Jak wysoce regulowana branża wykorzystuje chmurę

Dowiedz się, jak firma HSBC stworzyła inteligentną i bogatą w funkcje analityczne platformę płatności cyfrowych dla swojej aplikacji PayMe for Business na platformie Azure.

HSBC

Uniwersytet Republiki Południowej Afryki

"Po przeniesieniu się na platformę Azure w 2019 r. nie mieliśmy żadnych incydentów. Zmiana podejścia pomogła nam z powodzeniem odbudować reputację niezawodnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej."

Francette Myburgh, analityk biznesowy, Uniwersytet Republiki Południowej Afryki

 

Uniwersytet Republiki Południowej Afryki

GamePub

"Serwer elastyczny umożliwia uruchamianie online zadań zarządzania dyskiem, takich jak zmiana rozmiaru woluminu dysku i optymalizacja wydajności liczby operacji we/wy na sekundę, bez konieczności przeprowadzania konserwacji. Dzięki temu mogliśmy wyeliminować około dwóch niepotrzebnych okresów konserwacji na kwartał."

Seokchan Sohn, kierownik zespołu ds. systemu, GamePub

GamePub
Powrót do kart

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Database for MySQL

 • Nie. Azure Database for MySQL to w pełni zarządzana usługa bazy danych, co oznacza, że firma Microsoft automatyzuje zarządzanie infrastrukturą i serwerem bazy danych oraz ich obsługę, w tym rutynowe aktualizacje, kopie zapasowe i zabezpieczenia.

 • Warstwy usługi różnią się przede wszystkim mocą obliczeniową, pamięcią, typem magazynu i liczbą operacji we/wy na sekundę. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz  Warstwy usługi Azure Database for MySQL .

 • Usługa Azure Database for MySQL korzysta z bazy danych MySQL Community Edition. Aby uzyskać informacje na temat konkretnych dostępnych wersji aparatu, zobacz obsługiwane wersje .

 • Łączność między wystąpieniem usługi Azure Database for MySQL i bramą internetową platformy Azure jest gwarantowana na poziomie 99,99% czasu niezależnie od używanej warstwy usługi. Przeczytaj umowę SLA. Aby uzyskać informacje o dostępności architektury, zobacz architekturę łączności.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie
 1. Firma Microsoft zleciła organizacji Enterprise Strategy Group przeprowadzenie we wrześniu 2021 r. badania dotyczącego ekonomicznej weryfikacji migracji obciążeń lokalnych do usługi Azure Database for MySQL. Organizacja ESG potwierdziła, że po przeprowadzeniu migracji do usługi Azure Database for MySQL organizacje zgłosiły znaczne oszczędności operacyjne, zmniejszenie ryzyka i poprawę szybkości tworzenia i dostarczania aplikacji. Modelowany scenariusz firmy ESG przewiduje, że średniej wielkości organizacja programistyczna z 26 programistami i 200 wystąpieniami usługi MySQL może osiągnąć oszczędności do 48 procent w okresie trzech lat, w tym o 86 procent niższe koszty administracyjne. Organizacje te mogły również osiągnąć większy przychód w wysokości 15,5 mln USD dzięki wcześniejszym wydaniom produktów, lepszemu czasowi działania aplikacji i lepszej jakości produktów dzięki użyciu usługi Azure Database for MySQL, co przyniosło 92-procentowy zwrot z inwestycji (ROI).