Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Monitor

Zyskaj kompleksową możliwość obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci.
Maksymalizuj wydajność zasobów hybrydowych i proaktywnie identyfikuj problemy
Omówienie

Przekształcaj swoją firmę za pomocą nowoczesnych narzędzi do monitorowania

  • Uzyskaj szybkie dołączanie i wysokiej jakości standard oparty na umowach Azure SLA dla platformy Azure zasobów wielu chmur i hybrydowych.
  • Ulepsz diagnostykę dzięki wyselekcjonowanym wizualizacjom, rozproszonemu śledzeniu i zaawansowanej scentralizowanej platformie dzienników.   Monitoruj maszyny wirtualne i klastry Kubernetes.
  • Twórz niestandardowe rozwiązania za pomocą platformy open-source i integracji z usługami platformy Azure i rozwiązaniami innych firm.
  • Podnieś poziom prywatności, zabezpieczeń i zgodności dla obciążeń o znaczeniu krytycznym dzięki funkcjom przeczyszczania, szyfrowania i inspekcji danych.
FUNKCJE

Zwiększ wydajność dzięki uproszczonym narzędziom do monitorowania

Wyselekcjonowane szczegółowe informacje

Uzyskaj dostosowane środowisko monitorowania dla określonej usługi lub zestawu usług z minimalną konfiguracją.

Narzędzia wizualizacji

Obserwuj pozyskane dane ze środowiska rozproszonego w jednym okienku.

Zaawansowana platforma danych

Uzyskaj bardziej szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów, diagnostyki i analizy danych telemetrycznych.

Reagowanie na sytuację krytyczną

Uzyskuj alerty niemal w czasie rzeczywistym i możliwość automatycznego skalowania zasobów po zwiększeniu obciążenia.  

Wbudowane Zabezpie­czenia i zgodność 

Firma Microsoft zobowiązała się zainwestować 20 miliardów USD w cyberbezpieczeństwo w ciągu pięciu lat.
Zatrudniamy ponad  8500 ekspertów ds. zabezpieczeń i analizy zagrożeń w 77 krajach.

Platforma Azure ma jeden z największych  portfeli certyfikatów zgodności w branży.

Kobieta w kurtce dżinsowej korzystająca z tabletu w sklepie odzieżowym.

Cennik usługi Azure Monitor

Rozliczenia są oparte głównie na ilości danych pozyskanych do usługi Azure Monitor. Użyj warstw rezerwacji pojemności, aby zaoszczędzić do 36% kosztów pozyskiwania danych w porównaniu z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem.   Niektóre funkcje usługi Azure Monitor, takie jak alerty, powiadomienia, testy internetowe i eksport danych, mają dodatkowe opłaty.
Bok budynku z błękitnym niebem.

Wartość biznesowa usługi Azure Monitor

Dowiedz się, jak przedsiębiorstwa używają usługi Monitor do dostarczania znacznej wartości, w tym 615- procentowego zwrotu z inwestycji na 3 lata i kosztu niższego o 9%.
HISTORIE KLIENTÓW

Zobacz, jak klienci wprowadzają innowacje dzięki platformie Azure

Często zadawane pytania

  • Firma Microsoft połączyła trzy unikatowe usługi — Azure Monitor, Log Analytics i Application Insights — w ramach usługi Azure Monitor, aby zapewnić zaawansowane kompleksowe monitorowanie aplikacji i składników, na których polegają. Usługi Log Analytics i Application Insights są teraz funkcjami usługi Azure Monitor. Aparat danych dziennika i język zapytań usługi Log Analytics są teraz nazywane dziennikami usługi Azure Monitor

  • Usługa Azure Monitor jest włączona po utworzeniu nowej subskrypcji platformy Azure, a dziennik aktywności i metryki platformy są zbierane automatycznie. Utwórz ustawienia diagnostyczne , aby zebrać bardziej szczegółowe informacje o operacjach zasobów platformy Azure, a następnie dodaj rozwiązania do monitorowania i szczegółowe informacje , aby zapewnić dodatkową analizę zebranych danych dla konkretnych usług.

  • Nie. Azure Monitor to skalowalna usługa w chmurze, która przetwarza i przechowuje duże ilości danych, chociaż usługa Azure Monitor może monitorować zasoby lokalne i w innych chmurach.

  • Wdrożenia SCOM można łatwo migrować do chmury za pomocą wystąpienia zarządzanego SCOM usługi Azure Monitor — skalowalnej usługi monitorowania w chmurze, która łączy najnowsze możliwości programu SCOM z zaletami w pełni zarządzanej i niezawodnej platformy jako usługi (PaaS) w usłudze Azure Monitor.

Dwie osoby pracujące w biznesie siedzące przy stole i patrzące na laptopa.
Rejestracja konta

Rozpocznij od bezpłatnego konta

Zacznij od środków na korzystanie z platformy Azure w wysokości 200 USD.
Mężczyzna pracujący na laptopie przy oknie.
Rejestracja konta

Wprowadzenie do cennika płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

Nie ma żadnych zobowiązań z góry — anuluj w dowolnym momencie.