Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Managed Instance for Apache Cassandra

Modernizuj klastry danych Cassandra za pomocą wystąpienia zarządzanego w chmurze.

Zarządzane, elastyczne i skalowalne rozwiązanie Cassandra w chmurze

Ekonomiczne uruchamianie na duża skalę obciążeń o krytycznym znaczeniu dla realizacji celów za pomocą usługi Azure Managed Instance for Apache Cassandra. Łatwo zarządzaj zmieniającymi się wymaganiami za pomocą wielu opcji replikacji zasobów i danych. Zapewniaj ciągłość biznesową dzięki skalowalności bez przestojów na potrzeby wdrożeń hybrydowych i wdrożeń w chmurze. Szybciej opracowuj aplikacje przy użyciu znanych i w pełni zgodnych narzędzi oraz języków bazy danych Cassandra.

Zarządzana i bezpieczna usługa dla obciążeń bazy danych Cassandra

Uwolnij się od zarządzania infrastrukturą bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Uruchamiaj obciążenia w zarządzanej, bezpiecznej usłudze, aby usprawnić operacje za pomocą zautomatyzowanych napraw, poprawek i aktualizacji. Zwiększ trwałość i odporność bazy danych dzięki automatycznemu wykonywaniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu po awarii.

Elastyczność pozwalająca zaspokoić potrzeby każdego przedsiębiorstwa

Zachowaj elastyczność i kontrolę nad konfiguracją sprzętu dzięki gotowym do użycia usługom skalowania i hybrydowym opcjom wdrażania. Model cen oparty na wystąpieniach umożliwia zdefiniowanie liczby rdzeni procesora, jednostki SKU maszyn wirtualnych oraz potrzeb dotyczących pamięci i miejsca na dysku.

Optymalna integracja z narzędziami bazy danych Cassandra

Użyj istniejących umiejętności oraz znanych narzędzi, sterowników i zestawów SDK bazy danych Cassandra, aby zapewnić bezproblemowe działanie obciążeń. Wykorzystaj nowe poziomy innowacji dzięki w pełni zgodnej bazie danych Cassandra w chmurze.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy, będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne wartości.

Dokumentacja, szkolenia i zasoby dotyczące migracji

Zasoby przewodników Szybki start

Rozpocznij pracę z usługą Azure Managed Instance for Apache Cassandra, używając przewodników krok po kroku w celu utworzenia pierwszego klastra.

Inne zasoby techniczne

Sprawdź całą dokumentację, aby poznać więcej pojęć i często zadawane pytania.

Wprowadzenie do usługi Azure Managed Instance for Apache Cassandra