Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Rozwiązanie Azure Data Box do transferu danych

Przenoś dane zbiorcze na platformę Azure szybko i niedrogo. Produkty do transferu danych Data Box pomagają przenosić dane na platformę Azure, gdy zajmowanie sieci nie jest akceptowalne.

Rozwiązanie Azure Data Box do transferu danych na platformę Azure

Łatwe przenoszenie terabajtów, a nawet petabajtów danych do chmury

Skorzystaj z rodziny produktów Data Box, takich jak Data Box, Data Box Disk i Data Box Heavy, aby przenieść duże ilości danych na platformę Azure, jeśli masz ograniczenia dotyczące czasu, dostępności sieci lub kosztów. Dane na platformę Azure możesz przenosić za pomocą powszechnie używanych narzędzi do kopiowania, takich jak Robocopy. Wszystkie dane są szyfrowane algorytmem AES, a urządzenia są oczyszczane po przekazaniu danych zgodnie ze standardami NIST Special Publication 800-88 wersja 1. Przesyłaj dane na platformę Azure za pomocą sieci, używając urządzenia wirtualnego Data Box Gateway.

Data Box

100 TB

łącznej pojemności na zamówienie

 • 80 TB użytecznej pojemności na zamówienie

 • Jedno urządzenie na zamówienie

 • Obsługa blokowego obiektu blob platformy Azure, stronicowego obiektu blob, usługi Azure Files lub dysku zarządzanego,

 • Kopiowanie danych na 10 kont magazynu

 • 1 interfejs 1/10 Gb/s RJ45, 2 interfejsy 10 Gb/s SFP+

 • Stosuje 256-bitowe szyfrowanie AES

 • Kopiowanie danych przy użyciu standardowych protokołów NAS (SMB/NFS)

Data Box Disk

40 TB

łącznej pojemności na zamówienie

 • 35 TB użytecznej pojemności na zamówienie

 • Do pięciu dysków na zamówienie

 • Obsługa blokowego obiektu blob platformy Azure, stronicowego obiektu blob, usługi Azure Files lub dysku zarządzanego,

 • Kopiowanie danych na jedno konto magazynu

 • Interfejs USB/SATA II, III

 • Stosuje 128-bitowe szyfrowanie AES

 • Kopiowanie danych za pomocą narzędzia Robocopy lub podobnych narzędzi

Data Box Heavy

1 PB

łącznej pojemności na zamówienie

 • 800 TB użytecznej pojemności na zamówienie

 • Jedno urządzenie na zamówienie

 • Obsługa blokowego obiektu blob platformy Azure, stronicowego obiektu blob, usługi Azure Files lub dysku zarządzanego,

 • Kopiowanie danych na 10 kont magazynu

 • 4 interfejsy 1 Gb/s RJ45, 4 interfejsy 40 Gb/s QSFP+

 • Stosuje 256-bitowe szyfrowanie AES

 • Kopiowanie danych przy użyciu standardowych protokołów NAS (SMB/NFS)

Data Box Gateway

Urządzenie wirtualne aprowizowane w funkcji hypervisor

 • Brama magazynu

 • Obsługuje protokoły SMB lub NFS

 • Obsługuje usługi Azure Blob Storage i Azure Files

 • Obsługuje funkcję Hyper-V i oprogramowanie VMware

Przypadki zastosowań

Urządzenia do transferu danych Data Box zapewniają rozwiązania dla różnych przypadków użycia. Oto niektóre ze sposobów, w jakie urządzenie Data Box pomaga przenosić dane do chmury.

Backup

Platforma Azure jest doskonałą alternatywą dla przechowywania kopii zapasowej danych poza firmą, ponieważ zapewnia skalowalną i niedrogą platformę.

Archiwum

Archiwizacja danych w celu zapewnienia zgodności z przepisami jest ważną częścią roli menedżera IT. Różne warstwy na platformie Azure maksymalizują elastyczność archiwalnych danych.

Media i rozrywka

Biblioteki multimediów są duże i stale rosną. Przenieś je na platformę Azure, aby utworzyć i rozwinąć swoją bibliotekę multimediów opartą na chmurze.

Dane Big Data

Analiza jest kluczem do wyodrębniania wartości z danych big data. Platforma Azure ma narzędzia potrzebne, aby uzyskać jak najwięcej z Twoich danych.

Transfer danych online (tylko usługa Data Box Gateway)

Łatwo i szybko przenoś dane na platformę Azure na potrzeby dalszych obliczeń, w celach archiwizacyjnych lub w celu przyspieszenia migracji do chmury.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność (wbudowane)

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy, będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne wartości.

Co mówią nasi klienci

Zarejestruj się, aby skorzystać z usługi Data Box lub Data Box Disk

Obsługuje blokowy obiekt blob platformy Azure, stronicowy obiekt blob, usługę Azure Files lub dysk zarządzany.

Zarejestruj się w celu korzystania z usługi Data Box Heavy

1 PB łącznej pojemności na zamówienie.

Wprowadzenie do usługi Data Box Gateway

Urządzenie wirtualne aprowizowane w funkcji hypervisor.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure