W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza funkcji usługi Azure Data Explorer zapewniających głębszą integrację z usługą ADLS 2. generacji

Data opublikowania: 06 maja, 2019

Wykorzystaj maksimum możliwości, jakie daje usługa Azure Data Lake Storage 2. generacji dzięki najnowszym funkcjom usługi Azure Data Explorer w wersji zapoznawczej:

  • Zapytanie do usługi Data Lake: Klienci będą mogli wykonywać zapytania dotyczące danych z usługi ADLS 2. generacji bez konieczności pozyskiwania danych w usłudze Azure Data Explorer. Klienci będą mogli wykonywać zapytania dotyczące danych historycznych z usługi Data Lake i łączyć je z danymi zbuforowanymi w usłudze Azure Data Explorer niemal w czasie rzeczywistym. 
  • Ciągły eksport danych: Ta funkcja zapisuje pliki CSV lub Parquet w magazynie danych Data Lake w formie strumieni danych za pośrednictwem centrów zdarzeń, centrów IoT Hub lub dowolnej innej ścieżki. To pozwala na opracowanie rozwiązania analitycznego działającego na świeżych danych i bezproblemowe wypełnienie magazynu danych Data Lake.

Dowiedz się więcej, odwiedzając nasz blog. Aby rozpocząć pracę, zapoznaj z dokumentacją.  

 

  • Azure Data Explorer
  • Features
  • Services
  • Microsoft Build

Powiązane produkty