Przejdź do głównej zawartości

Container Instances

Szybko twórz aplikacje bez potrzeby zarządzania maszynami wirtualnymi oraz konieczności korzystania z nowych narzędzi — wystarczy Twoja aplikacja w kontenerze uruchomiona w chmurze.

Uruchamianie kontenerów bez potrzeby zarządzania serwerami

Uruchamiając swoje obciążenia w ramach usługi Azure Container Instances (ACI), możesz skoncentrować się na projektowaniu i tworzeniu aplikacji, zamiast zarządzać infrastrukturą, w ramach której one działają.

Zwiększaj elastyczność dzięki użyciu kontenerów na żądanie

Wdrażaj kontenery w chmurze w niespotykanie prosty i szybki sposób — za pomocą tylko jednego polecenia. Użyj usługi ACI, aby zaprowizować dodatkowe zasoby obliczeniowe na potrzeby wymagających obciążeń, gdy tego potrzebujesz. Na przykład za pomocą rozwiązania Virtual Kubelet możesz użyć usługi ACI do elastycznego rozszerzania możliwości w ramach klastra usługi Azure Kubernetes Service (AKS) w przypadku wzrostów natężenia ruchu.

Zabezpieczaj aplikacje za pomocą izolacji funkcji hypervisor

Zapewnij bezpieczeństwo maszyn wirtualnych na potrzeby obciążeń kontenerów, jednocześnie zachowując wydajność uproszczonych kontenerów. Usługa ACI zapewnia izolację funkcji hypervisor dla każdej grupy kontenerów w celu zapewnienia, że kontenery są uruchamiane w sposób izolowany bez udostępniania jądra.

Co można utworzyć przy użyciu usługi Azure Container Instances?

Elastyczne rozszerzanie możliwości za pomocą usługi AKS

Usługa ACI zapewnia szybkie i izolowane zasoby obliczeniowe, których można użyć w przypadku wzrostów natężenia ruchu — wszystko to bez potrzeby zarządzania serwerami. Na przykład usługa Azure Kubernetes Service (AKS) może użyć rozwiązania Virtual Kubelet w celu aprowizacji zasobników w ramach usługi ACI, które można uruchomić w ciągu kilku sekund. Umożliwia to uruchamianie usługi AKS z pojemnością idealnie dopasowaną do Twojego średniego obciążenia. Po przekroczeniu pojemności klastra AKS możesz skalować w poziomie dodatkowe zasobniki w usłudze ACI bez potrzeby zarządzania jakimikolwiek dodatkowymi serwerami.

Aplikacje oparte na zdarzeniach przy użyciu usługi Azure Logic Apps

Połącz usługę ACI z łącznikiem ACI Logic Apps, usługą Azure Queues i usługą Azure Functions, aby zbudować niezawodną infrastrukturę, która umożliwia elastycznie skalowanie kontenerów w poziomie na żądanie. Korzystając z usługi Azure Container Instances, możesz uruchamiać złożone zadania, które mają możliwość odpowiadania na zdarzenia.

Zadania przetwarzania danych

Użyj usługi Azure Container Instances do przetwarzania danych, gdy dane źródłowe są pozyskiwane, przetwarzane i umieszczane w trwałych magazynach, takich jak magazyn Azure Blob Storage. Przetwarzając dane za pomocą usługi ACI, zamiast używać statycznie aprowizowanych maszyn wirtualnych, możesz uzyskać znaczne oszczędności dzięki korzystaniu z funkcji rozliczania co sekundę.

Okładka książki Designing Distributed Systems (Projektowanie systemów rozproszonych)

Bezpłatny e-book: Designing Distributed Systems (Projektowanie systemów rozproszonych)

Zobacz, jak powtarzalne, ogóle wzorce i składniki wielokrotnego użytku mogą ułatwić programowanie systemów rozproszonych i poprawić jego wydajność, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na ich rozwój. Pobierz bezpłatnego e-booka wydawnictwa O’Reilly, którego napisał Brendan Burns, wybitny inżynier pracujący w firmie Microsoft i współtwórca projektu Kubernetes.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy koncentrują się na ochronie danych i prywatności.

Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Wypróbuj usługę Container Instances

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie