Przejdź do głównej zawartości

Usługa Cognitive Service dla języka

Usługa zarządzana umożliwiająca dodawanie wysokiej jakości funkcji języka naturalnego — od analizy tonacji i wyodrębniania jednostek po zautomatyzowane odpowiadanie na pytania.

Dodawaj funkcje języka naturalnego przez pojedyncze wywołanie interfejsu API

Identyfikuj kluczowe terminy i frazy, analizuj tonację i twórz interfejsy konwersacyjne w aplikacjach. Dodawaj adnotacje, trenuj, oceniaj i wdrażaj dostosowywalne modele przy użyciu usługi Cognitive Service dla języka, nie mając specjalistycznej wiedzy z zakresu uczenia maszynowego.

 • Najnowocześniejsze funkcje oparte na przełomowych badaniach nad sztuczną inteligencją

 • Modele wielojęzyczne wytrenowane raz i używane w innych językach bez konieczności ponownego trenowania

 • Interfejs wizualny umożliwiający dodawanie adnotacji, trenowanie, ocenianie i wdrażanie modeli

 • Dane pozostają Twoje — wprowadzony tekst służy tylko do trenowania modelu

Azure Cognitive Service dla języka

Dostosowuj wielojęzyczne modele dla domeny

Identyfikuj jednostki lub dostosowuj klasyfikację tekstu do potrzeb organizacji. Trenuj słowa kluczowe specyficzne dla domeny w jednym języku i używaj ich w innych językach bez konieczności ponownego trenowania. Wiedza z zakresu uczenia maszynowego nie jest wymagana — wszystko sprowadza się do dostarczenia etykiet i kilku przykładów.

Taguj dane projektu w programie Language Studio
Ekran powitalny w programie Language Studio

Przyspieszaj opracowywanie zawartości dzięki studiu językowemu

Błyskawicznie wdrażaj modele przy użyciu studia językowego. Dodawaj adnotacje, wyróżniając wyrazy w przykładowych dokumentach. Oceniaj za pomocą wbudowanych miar ilościowych, takich jak precyzja i kompletność. Zarządzaj wdrożeniami modeli przy użyciu przyjaznego dla użytkownika pulpitu nawigacyjnego.

Identyfikuj ważne pojęcia

Identyfikuj jednostki i ich relacje w dokumentach. Przypisuj etykiety, takie jak daty, dane osobowe lub terminy specyficzne dla domeny.

Lepsze zrozumienie odbioru klientów

Analizuj pozytywne i negatywne tonacje w mediach społecznościowych, recenzjach klientów i innych źródłach, aby móc reagować na sposób postrzegania marki.

Szybsza interpretacja informacji

Automatycznie generuj podsumowania dokumentów lub transkrypcji konwersacji, aby ułatwić szybsze zrozumienie informacji z dokumentów wewnętrznych, rozmów z działem obsługi klienta, recenzji produktów, wiadomości e-mail i nie tylko.

Automatyzowanie przepływów pracy

Klasyfikuj dokumenty przy użyciu etykiet specyficznych dla domeny w celu sprawniejszego podejmowania decyzji.

Przetwarzanie tekstu medycznego

Przetwarzaj dane medyczne bez struktury w celu poprawienia opieki nad pacjentami.

Rozmowa z klientami

Włącz interfejs konwersacyjny dla użytkowników, aby umożliwić interakcję z aplikacjami, botami i urządzeniami Internetu rzeczy (IoT) przy użyciu języka naturalnego.

Kompleksowe Zabezpie­czenia i zgodność — wbudowane

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy koncentrują się na ochronie danych i prywatności.

Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń
 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zaufanie firm każdej wielkości

Organizacja LaLiga zwiększa zaangażowanie fanów

Organizacja piłkarska obsługuje miliony fanów na całym świecie za pomocą osobistego asystenta cyfrowego. Korzysta on z funkcji analizy tekstu do przetwarzania nadsyłanych zapytań i określania intencji użytkowników w wielu językach.
LaLiga

Ubezpieczyciel ulepsza obsługę klientów

Firma Progressive Insurance używa usługi Azure AI do tworzenia angażującego środowiska klienta przy użyciu czatbota.
Progressive

Firma z branży opieki zdrowotnej usprawnia opiekę nad pacjentami

Firma Kepro ulepsza proces świadczenia opieki zdrowotnej za pomocą szybkich i dokładnych informacji szczegółowych z analizy tekstu, co umożliwia zautomatyzowanie i poprawienie sposobu, w jaki zespoły kliniczne dokonują przeglądów użycia, odwołań medycznych i oceny nadzoru jakości.
Kepro

Aplikacja Text Request rozpoznaje tonację na dużą skalę

Dostawca oprogramowania używa funkcji analizy tekstu, aby reagować na tonacje klientów i tworzyć pozytywne doświadczenia marketingowe.
Żądanie tekstowe
Powrót do kart

Dokumentacja i zasoby dotyczące usługi językowej

Często zadawane pytania dotyczące usługi językowej

 • Funkcje dostępne wcześniej w tych usługach zostały ulepszone za pomocą najnowszych możliwości sztucznej inteligencji i są oferowane jako funkcje w usłudze językowej. Usługa językowa oferuje ujednolicone środowisko studia oraz ujednolicone zestawy SDK w popularnych językach programowania umożliwiające wbudowanie w aplikacjach sztucznej inteligencji posługującej się językiem naturalnym. Do wyboru jest 12 gotowych do użycia funkcji, które można łatwo dostosować przy użyciu danych z etykietami. Można również w prosty sposób dodać do danych adnotacje, używając kanwy etykietowania danych.

 • Usługa językowa to wyraz naszego zobowiązania do zapewnienia najnowszych funkcji języka naturalnego. Łączy ona w jedną usługę znane możliwości, które były dostępne wcześniej w usługach analizy tekstu, QnA Maker i Language Understanding. Korzystaj z tych możliwości w jednym wygodnym zestawie SDK, tworząc zasób usługi językowej.

 • Aby rozpocząć pracę, musisz utworzyć zasób usługi językowej. Odwiedź witrynę Azure Portal, wybierz pozycję „Utwórz zasób” i wyszukaj usługę językową. Po utworzeniu zasobu korzystaj z funkcji za pośrednictwem interfejsu API lub zestawu SDK (dla języka Python lub C#). Pobierz zestaw SDK z witryny Azure portal, PyPi lub NuGet.

 • Użytkownicy funkcji analizy tekstu (w tym odpowiadania na pytania) nieprzerwanie korzystają z ujednoliconej usługi językowej, podczas gdy użytkownicy klasycznych usług QnA Maker i LUIS muszą przeprowadzić migrację, aby z niej korzystać. Migracja jest prostym procesem. Aby sprawdzić szczegółowe kroki migracji, zapoznaj się z dokumentacją.

 • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz obsługiwane języki poszczególnych funkcji w dokumentacji usługi językowej.

 • Tak, użyj operacji analizy w celu połączenia więcej niż jednej funkcji w ramach tego samego wywołania asynchronicznego. Operacja analizy jest obecnie dostępna tylko w warstwie cenowej Standardowa i podlega tym samym kryteriom cenowym.

 • Usługa LUIS będzie nadal obsługiwana i konserwowana jako ogólnie dostępna usługa, a klienci nie muszą przeprowadzać migracji do usługi językowej, ponieważ oba produkty będą utrzymywane.

Rozpoczynanie tworzenia przy użyciu usług Cognitive Services

Wypróbuj bezpłatnie usługi Cognitive Services