Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure
  • Uzyskaj obsługę zabezpieczeń dla usługi Azure Active Directory, logowania jednokrotnego i autoryzacji OAuth

  • Korzystaj z interfejsów API w dowolnej witrynie sieci Web dzięki obsłudze specyfikacji CORS

  • Użyj platformy Swagger na potrzeby generowania w programie Visual Studio zestawów SDK klienta dla wielu platform

  • Użyj istniejących interfejsów API napisanych w językach .NET, PHP, Node.js, Java lub Python

  • Zintegruj z usługami API Management, Logic Apps i wieloma innymi usługami platformy Azure

Ciągła integracja i miejsca wdrożenia

Połącz swój ulubiony system kontroli wersji z interfejsem API i automatycznie wdrażaj zatwierdzenia, dzięki czemu zmienianie kodu będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Przenieś interfejs API do środowiska produkcyjnego, uruchom testy kopii aplikacji udostępnionych w miejscach wdrożenia, a następnie przekieruj ruch do nowej wersji bez przestojów.

Proste uwierzytelnianie

Po kilku kliknięciach Twój interfejs API może zostać mocno zabezpieczony za pomocą usługi Azure Active Directory, logowania jednokrotnego w sieci społecznościowej lub autoryzacji OAuth. Nie są wymagane żadne zmiany kodu, a zestawy SDK logowania do usług są aktualizowane na bieżąco.

Łączność lokalna

Połącz interfejs API z siecią firmową lub lokalną za pomocą połączeń lokalnych zapewniających bezpieczeństwo klasy korporacyjnej. Udostępnij interfejsy API w intranecie tak, jakby działały lokalnie lub połącz je z istniejącymi wewnętrznymi zasobami sieciowymi.

 

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy, będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne wartości.

Zobacz, jak klienci korzystają z usługi interfejsu API platformy Azure

"Używamy platformy Azure do hostowania naszej całej infrastruktury — począwszy od witryn sieci Web i baz danych SQL, a skończywszy na różnych usługach w chmurze. Na przykład wdrożenie naszych interfejsów API byłoby bardziej skomplikowane, jeśli musielibyśmy przeprowadzać je sami bądź w oparciu o inną firmę hostingową, która nie zapewnia tych gotowych do użycia usług."

David Nydegger, dyrektor produktu w firmie zkipster

zkipster

"Logika i mechanizm podejmowania decyzji w rozwiązaniu PowerApps wykracza poza prosty model uzyskiwania szczegółowych informacji oparty na stosunku "liczby godzin do ceny". Narzędzie Economic Callouts działa sprawniej za pośrednictwem aplikacji interfejsu API (element usługi Azure App Service) oraz 11 różnych zewnętrznych i wewnętrznych źródeł danych. Ponadto firma TransAlta mogła zabezpieczyć rozwiązanie PowerApps przy użyciu usługi Azure Active Directory."

TransAlta

TransAlta
Powrót do kart

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure