Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Reserved Virtual Machine Instances

Oszczędź do 80%.

 • Łatwe kupowanie wystąpienia zarezerwowanego w kilku krokach

 • Budżetuj i prognozuj lepiej dzięki płatności z góry za rok lub trzy lata

 • Wybierz opcję płatności miesięcznej bez dodatkowych kosztów

 • Uzyskaj automatyczne zarządzanie usługą Azure Reserved VM Instances dzięki elastyczności rozmiaru wystąpienia

 • Uzyskaj priorytetowy dostęp do możliwości obliczeniowych w regionach świadczenia platformy Azure

Informacje na temat optymalizacji kosztów i zarządzania nimi na platformie Azure

Więcej chmury przy mniejszych kosztach

Uzyskaj znaczące oszczędności — do 72%1 w porównaniu z modelem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem — wybierając jeden rok lub trzy lata rezerwacji maszyn wirtualnych z systemem Windows i Linux. Możesz również zaoszczędzić do 80%2, łącząc oszczędności uzyskane z wystąpień zarezerwowanych maszyn wirtualnych platformy Azure z wartością dodaną korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.

Obniż całkowity koszt posiadania, łącząc stawki usługi Azure Reserved VM Instances z subskrypcją z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby zarządzać kosztami w przewidywalnych i zmiennych obciążeniach.

Budżetuj i prognozuj lepiej dzięki pojedynczej płatności z góry, którą można łatwo wliczyć do inwestycji. Ewentualnie obniż ponoszone z góry wydatki pieniężne dzięki opcjom płatności miesięcznych bez żadnych dodatkowych kosztów.

Wykres słupkowy w kształcie monety przedstawiający oszczędności dzięki hybrydowej platformie Azure
 • [1] Oszczędność w wysokości 72 procent jest oparta na jednej maszynie wirtualnej M32ts na platformie Azure dla systemu operacyjnego SUSE Linux Enterprise + pomoc techniczna świadczona całodobowo w regionie Zachodnie stany USA 2 działającej przez 36 miesięcy przy stawce płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem wynoszącej ~1 976,11 USD/miesiąc; obniżona stawka za 3-letnie wystąpienie zarezerwowane wynosi ~552,85 USD/miesiąc. Ceny platformy Azure obowiązujące od 22 lutego 2022 r. Ceny mogą ulec zmianie. Rzeczywiste oszczędności mogą się różnić zależnie od lokalizacji, typu wystąpienia lub użycia.
 • [2] 80 procent oszczędności wynika z połączenia kosztu korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server i 3-letniej rezerwacji wystąpienia zarządzanego platformy Azure. Oszacowanie nie obejmuje kosztów pakietu Software Assurance. Przykładowe porównanie rocznych kosztów jednej maszyny wirtualnej D8s v4 z systemem Windows Server w regionie Zachodnie stany USA 2 działającej przez 36 miesięcy przy stawce płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem wynoszącej 548,96 USD/miesiąc; obniżona stawka za 3-letnie wystąpienie zarezerwowane z Korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure wynosząca ~105,39 USD/miesiąc. Ceny platformy Azure obowiązujące od 22 lutego 2022 r. Ceny mogą ulec zmianie. Rzeczywiste oszczędności mogą się różnić zależnie od lokalizacji, typu wystąpienia lub użycia.
Logo pulpitu przechowywane na stole i mapa świata z pewnymi znacznikami

Uprość proces zakupu maszyny wirtualnej

Wybierz i kup usługę Azure Reserved VM Instances, wykonując kilka prostych czynności w witrynie Azure Portal. Usługa Azure Reserved VM Instances wymaga podjęcia z góry zobowiązań dotyczących pojemności obliczeniowej, ale w razie zmiany potrzeb biznesowych będą dostępne inne opcje. Możesz na przykład anulować wystąpienie zarezerwowane w dowolnym momencie i zwrócić niewykorzystane saldo firmie Microsoft — do wysokości rocznego limitu — za opłatę związaną ze wcześniejszym zakończeniem. Po zakupie wystąpienia zarezerwowanego możesz zmienić osobę zarządzającą rezerwacją lub jej zakresem. Możesz również podzielić rezerwację na dwie i zastosować niektóre zakupione wystąpienia do innej subskrypcji.

Optymalizowanie kosztów dzięki elastyczności rozmiaru wystąpienia

Jeśli wymagania biznesowe i te dotyczące aplikacji stale ewoluują, zobowiązanie się do rozmiaru maszyny wirtualnej za pojedynczą płatność z góry może być trudne. Optymalizuj koszty i poświęcaj mniej czasu na zarządzanie rezerwacjami przy użyciu ustawienia elastyczności rozmiaru wystąpienia, które stosuje rabat za rezerwację do innych maszyn wirtualnych w tej samej grupie rozmiarów i regionie. Elastyczność błyskawicznego rozmiaru ma zastosowanie zarówno do maszyn wirtualnych z systemem Windows, jak i Linux.

Logo przedstawiające kombinację pulpitu, oszczędności, ustawień i usługi

Rezerwuj pojemność obliczeniową na żądanie

Rezerwacje pojemności na żądanie umożliwiają zarezerwowanie pojemności obliczeniowej dla co najmniej jednego rozmiaru maszyny wirtualnej w regionie świadczenia platformy Azure lub w strefie dostępności na dowolny czas. Utwórz i anuluj rezerwację pojemności na żądanie w dowolnym momencie bez konieczności zobowiązania. Po wdrożeniu pojemność jest zarezerwowana do użycia w zakresie umowy SLA i przed rzeczywistymi wdrożeniami maszyn wirtualnych. Wybierz rezerwacje pojemności na żądanie, aby zapewnić dostępność aplikacji o znaczeniu krytycznym działających na platformie Azure oraz spełnić wymagania dotyczące ciągłości działania i odzyskiwania po awarii. Dodatkowo obniż koszty, łącząc rezerwacje pojemności z usługą Azure Reserved Virtual Machine Instances.

Często zadawane pytania

Azure Reserved Virtual Machine Instances

 • Kup usługę Azure Reserved VM Instances na okres jednego roku lub trzech lat bezpośrednio w witrynie Azure Portal z jedną płatnością z góry lub rozliczeniami miesięcznymi. Opcja płatności miesięcznych jest dostępna bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli jednak płacisz w innej walucie niż w dolarach, miesięczna kwota płatności może różnić się w zależności od obowiązującego w danym miesiącu kursu wymiany dla Twojej lokalnej waluty.

 • Usługa Azure Reserved VM Instances dla subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem nie jest dostępna w Argentynie, Brazylii, Kubie, Hongkongu, Indiach, Iranie, Indonezji, Korei Północnej, Liechtensteinie, Malezji, Meksyku, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Republice Południowej Afryki, Sudanie, Syrii, Turcji, Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie, Azerbejdżanie.

 • W portalu zarządzania platformy Azure przejdź do sekcji maszyny wirtualnej, kliknij maszynę wirtualną i uzyskaj informacje o jej rozmiarze. Podaj ten rozmiar podczas zakupu wystąpienia zarezerwowanego. Rabat na wystąpienie zarezerwowane zostanie automatycznie zastosowany do maszyn wirtualnych odpowiadających atrybutom i liczbie w wystąpieniu zarezerwowanym maszyny wirtualnej platformy Azure.

  Alternatywnie, jeśli jesteś klientem z umową Enterprise Agreement (EA) lub bezpośrednim klientem internetowym, możesz również pobrać plik użycia i odszukać w nim wartość Typ usługi w sekcji "Dodatkowe informacje", aby uzyskać informacje o rozmiarze maszyny wirtualnej.

 • Tak. Firma Microsoft będzie generować rekomendacje na podstawie użycia z ostatnich 30 dni i Twojego potencjału oszczędnościowego.

 • Zapoznaj się z plikiem użycia, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczący rabatu na wystąpienie zarezerwowane. Maszyny wirtualne korzystające z wystąpienia zarezerwowanego mają szczegóły wystąpienia zarezerwowanego maszyn wirtualnych platformy Azure w sekcji "Dodatkowe informacje" pliku użycia. Te same informacje możesz również uzyskać z interfejsów API użycia.

  Zobacz więcej informacji dla klientów z umową Enterprise Agreement.

  Zobacz więcej informacji dla bezpośrednich klientów internetowych.

  Aby wyświetlić wszystkie zakupy, przejdź do bloku rezerwacji w witrynie Azure Portal.

 • Klienci z umową Enterprise Agreement (EA) mogą kupować usługę Azure Reserved VM Instances, korzystając najpierw z przedpłaty za platformę Azure. W scenariuszach, w których klienci z umową Enterprise Agreement użyli całej kwoty przedpłaty za platformę Azure, zostaną obciążeni za pojedynczą płatność z góry za usługę Azure Reserved VM Instances na następnym rachunku z nadwyżką.

  W przypadku zakupów za pośrednictwem witryny Azure.com, w momencie zakupu karta kredytowa klienta jest obciążana pełną kwotą należności za wystąpienia zarezerwowane platformy Azure.

 • Korzyści z usługi Azure Reserved VM Instances można przypisywać na poziomach rejestracji lub subskrypcji, a następnie łatwo zmieniać przypisania później w razie potrzeby. Przypisanie umożliwia określenie, czy wystąpienie zarezerwowane ma zostać zastosowane na poziomie konta/rejestracji platformy Azure, czy na poziomie subskrypcji. Na przykład jeśli chcesz kupić usługę Azure Reserved VM Instances, aby zaoszczędzić pieniądze organizacji, możesz przypisać wszystkie wystąpienia zarezerwowane na poziomie konta. Z drugiej strony, jeśli chcesz kupić usługę Azure Reserved VM Instances dla określonej jednostki biznesowej, takiej jak finanse, możesz przypisać wystąpienia zarezerwowane do subskrypcji, w której tylko ta grupa może korzystać z oszczędności.

 • Okres usługi Azure Reserved VM Instances rozpoczyna się natychmiast po zakupie. Obecnie nie można kupić usługi Azure Reserved VM Instances z datą realizacji w przyszłości. Korzyść cenowa usługi Azure Reserved VM Instances zostanie natychmiast zastosowana do wszystkich istniejących i działających maszyn wirtualnych, które odpowiadają lokalizacji centrum danych i wystąpieniu maszyny wirtualnej, w zależności od sposobu określenia wystąpień zarezerwowanych maszyn wirtualnych platformy Azure na poziomie określonej subskrypcji lub rejestracji/konta.

 • Usługa Azure Reserved VM Instances dostarcza taką samą cenę dla każdego rozmiaru maszyny wirtualnej w regionie. Podczas kupowania usługi Azure Reserved VM Instances nie trzeba wybierać systemu operacyjnego. Jeśli system Windows Server jest wdrożony na maszynie wirtualnej, możesz użyć korzyści użycia hybrydowego platformy Azure lub zapłacić stawkę licencyjną systemu Windows Server. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę cennika platformy Azure.

 • Istnieją dwie opcje dodawania systemu Windows Server do wystąpienia zarezerwowanego. Pierwszą z nich jest zrealizowanie korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server. Jeśli masz system Windows Server z pakietem Software Assurance w środowisku lokalnym, może przypisać licencje do wystąpienia zarezerwowanego. Twoja subskrypcja platformy Azure dla systemu Windows Server nie zostanie obciążona żadnymi opłatami. Będzie spoczywać na Tobie odpowiedzialność za opłacanie licencji systemu Windows Server z pakietem Software Assurance (L/SA), pakietu Software Assurance (SA) lub subskrypcji lokalnej przez cały czas stosowania korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Drugi sposób to dodanie systemu Windows Server za pomocą miernika godzinowego systemu Windows Server. Jeśli nie możesz zastosować korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, opłaty za licencję na korzystanie z systemu Windows Server będą naliczane, gdy maszyna wirtualna będzie aktywna, na podstawie wykorzystywanych przez nią liczby rdzeni.

 • Wybierz menu Rezerwacje po lewej stronie witryny Azure Portal, aby wyświetlić wystąpienia zarezerwowane skojarzone z Twoim kontem. Wszystkie szczegóły skojarzone z zakupem usługi Azure Reserved VM Instances będą wyświetlane po prawej stronie.

 • W przypadku wymiany klient otrzymuje zwrot środków proporcjonalnie do niewykorzystanej ilości. Całość zwrotu jest odejmowana od ceny zakupu nowego wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej platformy Azure.

  Wymiany będą niedostępne w przypadku wszystkich rezerwacji środowisk obliczeniowych zakupionych 1 stycznia 2024 r. i później.

  Uwaga: Klienci mają teraz okres prolongaty, który umożliwia wymianę rezerwacji zasobów obliczeniowych platformy Azure co najmniej do 1 lipca 2024 r. Rezerwacje obliczeniowe platformy Azure zakupione przed końcem okresu prolongaty zarezerwują prawo do wymiany jeszcze raz po zakończeniu okresu prolongaty.

  Przejrzyj dokumentację firmy Microsoft , aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany.

  Anulowanie umożliwia zwrócenie firmie Microsoft pozostałych miesięcy wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej platformy Azure. Obecnie anulowanie jest darmowe, ale w przyszłości będzie naliczana opłata za wcześniejsze zakończenie w wysokości 12%.

 • Liczba wymian, których możesz dokonać, nie jest niczym ograniczona. Ponadto z wymianą nie jest związana żadna opłata. Najważniejsze ograniczenie polega na tym, że zakupione wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure muszą mieć co najmniej taką samą wartość jak proporcjonalny kredyt pozostały z oryginalnych wystąpień zarezerwowanych maszyn wirtualnych platformy Azure. Dodatkowo usługa Azure Reserved VM Instances może być wymieniona tylko w ramach tej samej usługi platformy Azure, na przykład maszyna wirtualna za maszynę wirtualną.

  Wymiany będą niedostępne w przypadku wszystkich rezerwacji środowisk obliczeniowych zakupionych 1 stycznia 2024 r. i później.

  Uwaga: Klienci mają teraz okres prolongaty, który umożliwia wymianę rezerwacji zasobów obliczeniowych platformy Azure co najmniej do 1 lipca 2024 r. Rezerwacje obliczeniowe platformy Azure zakupione przed końcem okresu prolongaty zarezerwują prawo do wymiany jeszcze raz po zakończeniu okresu prolongaty.

  Przejrzyj dokumentację firmy Microsoft , aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany.

 • Wystąpienie zarezerwowane maszyny wirtualnej platformy Azure można anulować w dowolnym momencie (do kwoty 50 000 USD rocznie). Anulowanie pozwala na zwrócenie pozostałych miesięcy wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej platformy Azure do firmy Microsoft. Obecnie anulowanie jest bezpłatne, ale w przyszłości będzie naliczana opłata za wcześniejsze anulowanie w wysokości 12%.

 • W portalu zarządzania wyświetl zapasy usługi Azure Reserved VM Instances. Kliknij na wystąpienie. Na pasku poleceń zostaną wyświetlone dwa przyciski "Zwrot" i "Wymiana." Po wybraniu odpowiedniej pozycji zostanie otwarty bilet pomocy technicznej wstępnie wypełniony wszystkimi szczegółami wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej platformy Azure. Po wysłaniu żądanie zostanie przetworzone i zostanie wysłana wiadomość e-mail, aby potwierdzić zakończenie żądania.

  Wymiana będzie niedostępna dla rezerwacji obliczeniowych platformy Azure zakupionych 1 stycznia 2024 r. lub później. ​

  Uwaga: Klienci mają teraz okres prolongaty, który umożliwia wymianę rezerwacji obliczeniowych platformy Azure co najmniej do 1 lipca 2024 roku. Rezerwacje obliczeniowe platformy Azure zakupione przed zakończeniem okresu prolongaty zastrzegają sobie prawo do wymiany jeszcze raz po zakończeniu okresu prolongaty.​

  Przejrzyj dokumentację firmy Microsoft , aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany.

 • Usługę Azure Reserved VM Instances można stosować do zestawów skalowania maszyn wirtualnych i subskrypcji użytkowników usługi Azure Batch.

  • Usługa Azure Reserved VM Instances nie jest dostępna w przypadku maszyn wirtualnych z serii A, Av2 i G.
  • Usługa Azure Reserved VM Instances nie dotyczą promocyjnych maszyn wirtualnych.
 • Otrzymasz powiadomienia e-mail 30 dni przed wygaśnięciem oraz ponownie w momencie wygaśnięcia. Po wygaśnięciu wystąpienia zarezerwowanego, wdrożone maszyny wirtualne będą nadal działać, a opłaty będą naliczane przy użyciu aktualnej stawki dla płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

 • Usługa Azure Reserved VM Instances oferuje priorytetyzowane pojemności, ale nie gwarantuje dostępności tych pojemności na potrzeby Twoich maszyn wirtualnych. Priorytetyzowane pojemności są dostępne dla jednostki magazynowej maszyny wirtualnej w danym regionie, jednak nie dotyczą konkretnego zestawu dostępności ani zestawu skalowania maszyn wirtualnych. W przypadku konieczności wdrożenia w innym regionie lub zmiany rozmiaru lub rodziny wystąpienia zarezerwowanego, usługa Azure Reserved VM Instances oferuje możliwość wymiany zakupu na inne wystąpienie zarezerwowane.

  Wymiana będzie niedostępna dla rezerwacji obliczeniowych platformy Azure zakupionych 1 stycznia 2024 r. lub później. ​

  Uwaga: Klienci mają teraz okres prolongaty, który umożliwia wymianę rezerwacji obliczeniowych platformy Azure co najmniej do 1 lipca 2024 roku. Rezerwacje obliczeniowe platformy Azure zakupione przed zakończeniem okresu prolongaty zastrzegają sobie prawo do wymiany jeszcze raz po zakończeniu okresu prolongaty.​

  Przejrzyj dokumentację firmy Microsoft , aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany.

  Z kolei rezerwacje pojemności na żądanie zapewniają gwarancję pojemności gwarantowaną przez umowy SLA.

 • Elastyczność rozmiaru wystąpienia to funkcja skojarzona z usługą Azure Reserved VM Instances. Elastyczność rozmiaru wystąpienia automatycznie stosuje oszczędności wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej platformy Azure do dowolnej maszyny wirtualnej używanej w tym samym regionie i w ramach tej samej grupy maszyn wirtualnych wystąpień zarezerwowanych. Elastyczność rozmiaru wystąpienia może dotyczyć zakupów usługi Azure Reserved VM Instances dla maszyn wirtualnych, które nie są obecnie używane. Jeśli na przykład zakupiono wystąpienie zarezerwowane D8s_v3 w regionie Wschodnie stany USA, funkcja elastyczności rozmiaru wystąpienia zastosuje korzyść 8-rdzeniowego wystąpienia zarezerwowanego do innych maszyn wirtualnych Ds_v3 działających w tym samym regionie Wschodnie stany USA. Może to być połączenie czterech 2-rdzeniowych maszyn wirtualnych (D2s_v3) lub dwóch 4-rdzeniowych maszyn wirtualnych (D4s_v3) lub połowa kosztu jednej 16-rdzeniowej maszyny wirtualnej (D16s_v3). Rabat za wystąpienie zarezerwowane jest stosowany w kolejności odebrania. Oznacza to, że jeśli użycie maszyny D2s_v3 dotrze do systemu rozliczeniowego przed maszyną D8s_v3, korzyść związana z wystąpieniem zarezerwowanym zostanie zastosowana do maszyny D2s_v3.

  W związku z tym, jeśli musisz zmienić rozmiar maszyny wirtualnej lub zmienić wybór maszyny wirtualnej, która jest już częścią przedpłaconego wystąpienia zarezerwowanego, platforma Azure może automatycznie zastosować korzyść wystąpienia zarezerwowanego do istniejących maszyn wirtualnych w ramach tej samej „grupy maszyn wirtualnych” i regionu. Nie musisz najpierw zwracać wystąpienia zarezerwowanego firmie Microsoft ani resetować okresu wystąpienia zarezerwowanego. Zapoznaj się z dokumentacją w celu kompleksowego omówienia.

 • Grupa maszyn wirtualnych wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej platformy Azure obejmuje maszyny wirtualne, do których można zastosować elastyczność rozmiaru wystąpienia. Grupa maszyn wirtualnych nie jest zgodna z istniejącą serią maszyn wirtualnych platformy Azure. Aby uzyskać listę grup maszyn wirtualnych i dodatkowe informacje, zapoznaj się z dokumentacją .

Rezerwacje pojemności na żądanie

 • Zakup rezerwacji pojemności na żądanie bezpośrednio w witrynie Azure Portal lub za pośrednictwem interfejsów API. Rezerwacje pojemności dla maszyny wirtualnej są rozliczane według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Rezerwację pojemności na żądanie można utworzyć i anulować w dowolnym momencie. Nie jest wymagane żadne zobowiązanie terminowe.

 • Cena rezerwacji pojemności na żądanie jest taka sama, jak cena podstawowej maszyny wirtualnej platformy Azure skojarzonej z tą rezerwacją. W przypadku korzystania z rezerwacji pojemności opłata będzie naliczana tylko za wybrany rozmiar maszyny wirtualnej według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, bez względu na to, czy maszyna wirtualna została aprowizowana, czy nie. Aby uzyskać więcej szczegółów, odwiedź strony cenników maszyn wirtualnych z systemem Windows i Linux .

 • Nie, opłata za rezerwację pojemności na żądanie zostanie naliczona tylko raz.

 • Tak. Istniejące lub przyszłe wystąpienia zarezerwowane można stosować do rezerwacji pojemności na żądanie i otrzymywać rabaty na wystąpienia zarezerwowane. Dostępne wystąpienia zarezerwowane są stosowane automatycznie do pojemności zarezerwowanej w taki sam sposób, jak w przypadku maszyn wirtualnych.

 • Zarówno wystąpienia zarezerwowane, jak i rezerwacje pojemności na żądanie mają zastosowanie do maszyn wirtualnych platformy Azure. Wystąpienia zarezerwowane zapewniają obniżone stawki rezerwacji dla zobowiązań na okres jednego lub trzech lat i pomagają obniżyć koszty w porównaniu ze stawkami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Rezerwacje pojemności na żądanie nie wymagają zobowiązania i możesz je utworzyć lub anulować w dowolnym momencie, ale są one rozliczane według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, a nie stawki obniżonej. Ponadto, w przeciwieństwie do wystąpień zarezerwowanych, które priorytetyzują pojemność, ale jej nie gwarantują, po zakupie rezerwacji pojemności na żądanie platforma Azure rezerwuje pojemność obliczeniową dla Twojej maszyny wirtualnej i zapewnia gwarancję umowy SLA.

 • Typowe scenariusze obejmują ciągłość działalności biznesowej, odzyskiwanie po awarii i zwiększanie skali w poziomie aplikacji o krytycznym znaczeniu dla firmy.

Rezerwuj maszyny wirtualne z wyprzedzeniem i oszczędzaj nawet 80%