Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Firmy Intel i Azure

Poznaj bezpieczne, elastyczne i wydajne wspólne rozwiązania firm Microsoft i Intel.

Firmy Microsoft i Intel bazują na wieloletniej współpracy w zakresie inżynierii, aby udostępniać zróżnicowane usługi na platformie Azure. Łącząc innowacyjne oprogramowanie i usługi z najnowocześniejszym sprzętem, partnerstwo firm Intel i Microsoft zapewnia najnowocześniejsze rozwiązania chmurowe dla przemysłowego IoT i sztucznej inteligencji na urządzeniach brzegowych przetwarzania obrazów, oprogramowania SAP na platformie Azure, obliczeń o wysokiej wydajności (HPC), poufnego przetwarzania, chmury hybrydowej, programu Microsoft SQL Server, sztucznej inteligencji, analizy i nie tylko.

Dowiedz się więcej o inteligentnych rozwiązaniach brzegowych do chmury za pomocą urządzeń brzegowych firmy Intel orazoprogramowania i rozwiązań w chmurze dla platformy Azure.

Kobieta rozmawia przez telefon komórkowy
Osoba siedząca na krześle i pracująca przy komputerze stacjonarnym

Środowisko zaprojektowane jako hybrydowe

Opracowuj i wdrażaj tam, gdzie chcesz. Rozszerz platformę Azure w środowisku lokalnym za pomocą usług Azure Stack Hub i Azure Stack HCI dzięki skalowalnym procesorom Intel Xeon® i dyskom półprzewodnikowym (SSD) firmy Intel. Ponadto używaj usługi Azure Stack Edge ze skalowalnymi procesorami Intel Xeon®, układami FPGA (Field Programmable Gate Array) firmy Intel i dyskami Intel SSD, aby szybko i lokalnie wnioskować.

Maszyny wirtualne Azure Virtual Machines oparte na technologii Intel

Niezależnie od tego, czy szukasz pomocy technicznej dla środowiska SAP dla przedsiębiorstw, czy wydajności operacji krytycznych dla działalności firmy dla systemu Windows Server i programu SQL Server, znajdziesz obsługę szerokiego zakresu obciążeń platformy Azure opartych na technologii Intel. Dla spełnienia potrzeb intensywnie korzystających z mocy obliczeniowych, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i inne obciążenia o wysokiej wydajności, przejrzyj szeroką gamę maszyn wirtualnych platformy Azure opartych na technologii Intel Xeon®, w tym maszyny wirtualne 3. generacji z procesorami Intel Xeon® Platinum 8370C (Ice Lake).

plan pomocy technicznej dla całej organizacji
Docelowe obciążenia Typ wystąpienia maszyny wirtualnej platformy Azure Procesor(y) firmy Intel

Tworzenie/testowanie, serwery internetowe o niskim ruchu, repozytoria kodu i inne

Podstawowa seria A

Aplikacje niewymagające pełnej wydajności procesora w sposób ciągły

Seria B z możliwością zwiększania szybkości

Systemy handlu elektronicznego, wirtualizacja komputera, CRM, serwery aplikacji i inne

Ogólnego przeznaczenia (seria D)

Bezpieczne enklawy łańcucha bloków

Poufne przetwarzanie danych serii DC

Aplikacje korporacyjne intensywnie korzystające z pamięci, obciążenia SAP HANA, duże relacyjne bazy danych

Zoptymalizowana pod kątem pamięci seria E i M

Obciążenia intensywnie korzystające z mocy obliczeniowej, EDA, urządzenia sieciowe, procesy wsadowe i inne

Zoptymalizowane pod kątem obliczeń (seria F)

Obliczenia o wysokiej wydajności

Duże wystąpienia obliczeniowe serii H

Xeon® E5-2667 w wersji v3

Obciążenia

SAP na platformie Azure

SAP na platformie Azure oferuje wysokowydajną, skalowalną infrastrukturę dla SAP HANA — z maszynami wirtualnymi oferującymi do 12 TB pamięci RAM na maszynę wirtualną i specjalnie zbudowanymi wystąpieniami bez obudowy z maksymalnie 24 TB pamięci RAM, zasilanymi przez procesory Intel Xeon®. Uruchom wysoce skalowalne systemy z certyfikatem SAP HANA na platformie Azure w ciągu kilku minut w zaufanej globalnej infrastrukturze platformy Azure obejmującej ponad 60 regionów.

Dodatkowe zasoby:

Znajdź maszyny wirtualne SAP HANA dostępne według regionu świadczenia platformy Azure

Poznaj strategie migracji systemów SAP na platformę Azure

Przeczytaj dokumentację dotyczącą tworzenia kopii zapasowych bazy danych SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure

Obciążenia obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) na platformie Azure

Poprawa wydajności, skalowalności MPI i efektywności kosztowej dla obciążeń obliczeń o wysokiej wydajności na platformie Azure. Maszyny wirtualne platformy Azure serii HC, obsługiwane przez skalowalne procesory Intel Xeon® i aplikacje dostrojone pod kątem AVX, umożliwiają obliczenia o wysokiej wydajności, które są zoptymalizowane pod kątem intensywnych obliczeń na dużą skalę.

Dodatkowe zasoby:

Przeczytaj dokumentację dotyczącą obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) dla maszyn wirtualnych platformy Azure serii HC

Przeczytaj artykuł na temat najnowocześniejszej technologii HPC z maszynami wirtualnymi platformy Azure serii HC

Dowiedz się więcej o macierzach bramek programowalnych przez użytkownika (FPGA) i sposobach wdrażania modeli uczenia maszynowego na macierzach FPGA przy użyciu usługi Azure Machine Learning

Poufne przetwarzanie na platformie Azure

Poufne przetwarzanie na platformie Azure umożliwia korzystanie z nowych scenariuszy, takich jak wieloczęściowe uczenie maszynowe, pomaga zwiększyć bezpieczeństwo łańcucha bloków i ulepsza zawsze zaszyfrowaną technologię. Opierając się na technologii Intel Software Guard Extensions (Intel SGX), zapewnia dodatkową ochronę danych podczas ich przetwarzania w chmurze. Intel SGX to narzędzie, które umożliwia deweloperom lepsze chronienie najbardziej poufnych danych i kodu aplikacji w pamięci w zaszyfrowanej enklawie, która jest chroniona nawet przed dostawcą chmury i procesami systemowymi niskiego poziomu.

Dodatkowe zasoby:

Dowiedz się więcej o przetwarzaniu poufnym na platformie Azure

Przeczytaj dokumentację rozwiązań na platformie Azure dla rozwiązania Intel SGX

Zapoznaj się z omówieniem poufnego przetwarzania

Sztuczna inteligencja na platformie Azure

Przyspiesz kompleksowy cykl uczenia maszynowego dzięki usłudze klasy korporacyjnej upraszczającej tworzenie, szkolenie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego. Twórz, trenuj i wdrażaj modele uczenia maszynowego szybko i ekonomicznie dzięki usłudze Azure Machine Learning oraz potężnym zasobom obliczeniowym procesorów Intel i układów FPGA. Twórz i przyspieszaj wnioskowanie modeli na sprzęcie firmy Intel przy użyciu usługi Azure Machine Learning i środowiska uruchomieniowego ONNX, projektu typu open-source założonego przez firmę Microsoft Corporation i wspieranego przez firmę Intel.

Dodatkowe zasoby:

Tworzenie modeli uczenia maszynowego o krytycznym znaczeniu dla działania firmy na dużą skalę za pomocą usługi Azure Machine Learning

Dowiedz się więcej o optymalizacji uczenia maszynowego za pomocą środowiska uruchomieniowego ONNX

Wprowadzaj w swoich rozwiązaniach najnowsze innowacje

Większa szybkość, niezawodność i inteligentne możliwości szybszego wprowadzania rozwiązań na rynek dzięki architekturze opartej na wspólnym projektowaniu (joint-engineering) i usługom w chmurze w ramach partnerstwa firm Azure i Intel. Ponadto, procesory firmy Intel Xeon® są dostępne we wszystkich maszynach wirtualnych Azure Virtual Machines, co zapewnia elastyczność w zakresie rozmiaru, wydajności i kosztów dla dowolnego obciążenia.

Poznaj portfolio firmy Intel zorientowane na dane z:

Procesory Intel Xeon® do obliczeń i magazynu na platformie Azure

Intel OptaneTM DC — PMEM

Układy FPGA (Field-Programmable Gate Array) firmy Intel

Produkty Intel Ethernet

Dyski półprzewodnikowe (SSD) firmy Intel

Fotonika krzemowa firmy Intel 100G PSM4

Platformy i biblioteki uczenia maszynowego typu open-source firmy Intel

Projekt Intel Clear Linux

Zmodernizuj systemy i aplikacje krytyczne dla działania firmy dzięki chmurze

Modernizuj swoje operacje krytyczne dla działalności firmy

Wspieraj innowacje w swojej organizacji, dbaj o zadowolenie klientów i wyprzedzaj konkurencję. Dowiedz się, jak rozpocząć migrowanie najważniejszych systemów i aplikacji do chmury dzięki sprawdzonym rekomendacjom i najlepszym rozwiązaniom — bezpośrednio od firm Microsoft i Intel.

Rozwiązania firmy Intel w portalu Azure Marketplace

Poznaj inne technologie partnerskie działające na platformie firmy Intel.

  • Biblioteka BigDL ułatwia tworzenie aplikacji uczenia głębokiego w postaci standardowych programów platformy Apache Spark przy użyciu technologii Scala lub Python, a następnie uruchamianie tych aplikacji w istniejących klastrach Spark lub Hadoop bez drogiego, wyspecjalizowanego sprzętu. Dzięki usłudze Apache Spark aplikacje mogą być płynnie skalowane w węzłach opartych na procesorach Intel Xeon® na ogromną skalę, co zapewnia niezwykłą wydajność w całej infrastrukturze opartej na procesorach Xeon®.

  • Analytics Zoo to projekt typu open-source, który płynnie łączy programy Apache Spark, TensorFlow, Keras i BigDL w zintegrowanym potoku. Potok ten może być w przejrzysty sposób skalowany do dużego klastra usługi Hadoop / Apache Spark na potrzeby rozproszonego trenowania lub wnioskowania.

  • Ta wersja umożliwia deweloperom szybkie prototypowanie poprzez zmniejszenie złożoności skojarzonej z integracją wielu składników oprogramowania. Stos obejmuje wysoce dostrojone składniki oprogramowania w systemie operacyjnym (Clear Linux OS), platformę głębokiego uczenia (TensorFlow i inne), biblioteki głębokiego uczenia (biblioteka Intel Math Kernel Library dla głębokich sieci neuronowych) i inne składniki oprogramowania.

  • Jako rozszerzenie wersji Ubuntu maszyn wirtualnych firmy Microsoft do nauki o danych, ta maszyna wirtualna do nauki o danych jest dostarczana ze środowiskami języka Python zoptymalizowanymi pod kątem głębokiego uczenia się na procesorach Intel Xeon®. Środowiska te obejmują struktury głębokiego uczenia typu open-source z wewnętrzną bazą danych Intel MKL-DNN dla optymalnej wydajności na procesorach Xeon®. Środowiska te nie wymagają zmian w istniejącym kodzie i przyspieszają trenowanie uczenia maszynowego i wnioskowanie z niego.

Partnerzy: Rozwijaj swoją firmę w chmurze

Poznaj lepiej potrzeby klientów związane z chmurą, zidentyfikuj szanse na zwiększenie zysków za pomocą rozwiązań chmurowych i uzyskaj pomoc w zakresie marketingu i technologii, dzięki której zwiększysz sukces swojej firmy. Program Microsoft Cloud Solution Provider zapewnia niezbędne elementy — w tym obsługę techniczną, fundusze na generowanie popytu i zachęty do wejścia na rynek — aby rozwinąć działalność w chmurze.

Osiągnij więcej z platformą Azure i firmą Intel — skonfigurujmy dla Ciebie bezpłatne konto platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie