Pomiń nawigację

Intel + Azure

Partnerstwo na rzecz transformacji cyfrowej

Firmy Microsoft i Intel bazują na wieloletniej współpracy w zakresie inżynierii, aby udostępniać zróżnicowane usługi na platformie Azure. Łącząc innowacyjne oprogramowanie z najnowocześniejszym sprzętem, zapewniamy chmurę inteligentną wszystkim.

Firmy Intel i Microsoft wspólnie dostarczają najnowocześniejsze technologie i rozwiązania biznesowe dla systemów SAP, obliczeń o wysokiej wydajności (HPC), przetwarzania poufnego, chmury hybrydowej, programu Microsoft SQL Server, sztucznej inteligencji, analizy i innych zastosowań.

Środowisko zaprojektowane jako hybrydowe

Opracowuj i wdrażaj tam, gdzie chcesz. Rozszerz lokalną platformę Azure za pomocą usług Azure Stack Hub i Azure Stack HCL dzięki procesorom Intel Xeon Scalable i dyskom SSD firmy Intel. Użyj także usługi Azure Stack Edge z procesorami Intel Xeon Scalable, układami FPGA firmy Intel i dyskami SSD firmy Intel na potrzeby szybkiego lokalnego wnioskowania.

Intel

"This collaboration builds upon a long history of innovation to create a strong foundation for delivering best-in-class cloud services for customers and businesses across the enterprise. We continue to work closely together to maximize technology and business opportunities for our customers."

Jason Grebe, wiceprezes i dyrektor generalny, Cloud Platform and Technologies Group, Intel

Bardzo szeroka oferta maszyn wirtualnych na platformie Azure

Procesory firmy Intel obsługują szeroki zakres obciążeń platformy Azure. Platforma Azure i firma Intel wspólnie zapewniają klientom wydajność, skalowalność i wartościowe funkcje.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz maszyn wirtualnych dla firmowego środowiska SAP, wydajności o kluczowym znaczeniu dla systemu Windows Server i programu SQL Server, czy też intensywnego przetwarzania obciążeń wykorzystujących sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe oraz innych obciążeń HPC, platforma Azure spełni Twoje potrzeby — dzięki szerokiej ofercie maszyn wirtualnych opartych na procesorach Intel® Xeon®.

Obciążenie docelowe Typ wystąpienia platformy Azure Procesor firmy Intel
Rozwiązania standardowe, aplikacje internetowe i mikrousługi Seria Av2 do przetwarzania podstawowego Intel® Xeon E5-2670
Z możliwością zwiększania wydajności, ogólnego przeznaczenia Seria B z możliwością zwiększania wydajności Intel Xeon E5-2673 v3/E5-2673 v4
Baza danych w pamięci (IMDB) Seria D2 ogólnego przeznaczenia Intel Xeon E5-2673 v3/E5-2673 v4
Bezpieczne enklawy łańcucha bloków Seria DC do poufnego przetwarzania Intel Xeon E-2176G
SAP IMDB Seria E — duża ilość pamięci Intel Xeon E5-2673 v4
Intensywne przetwarzanie Seria Fv2 zoptymalizowana pod kątem obliczeń Intel Xeon Scalable Platinum 8168
Obliczenia z wysoką wydajnością Duże wystąpienia obliczeniowe — seria H Intel Xeon E5-2667 v3
Aplikacje z obliczeniami o wysokiej wydajności Duże wystąpienia obliczeniowe — seria HC Intel Xeon Scalable Platinum 8168
SAP IMDB Seria M zoptymalizowana pod kątem pamięci Intel Xeon Platinum 8180

SAP na platformie Azure

Rozwiązanie SAP na platformie Azure zapewnia wysoce wydajną, skalowalną infrastrukturę dla platformy SAP HANA z maszynami wirtualnymi mającymi do 12 TB pamięci RAM każda oraz wyspecjalizowane, pozbawione systemów operacyjnych wystąpienia mające do 24 TB pamięci RAM i wyposażone w procesory Intel Xeon. Buduj wysoce skalowalne systemy z certyfikatem SAP HANA na platformie Azure — w ciągu minut w globalnym środowisku platformy Azure obejmującym ponad 54 regiony.

Skorzystaj z dodatkowych usług rozwiązania SAP na platformie Azure, aby zwiększyć wartość swojej firmy i rozwijać innowacje:

Obliczenia HPC na platformie Azure

Maszyny wirtualne platformy Azure z serii HC oparte na skalowalnych procesorach Intel Xeon i aplikacjach z dostosowaniami AVX umożliwiają obliczenia o wysokiej wydajności z optymalizacją pod kątem dużych aplikacji z intensywnym przetwarzaniem.

Dowiedz się więcej o układach FPGA i o tym, jak wdrażać modele w układach Azure FPGA za pomocą usługi Azure Machine Learning.

Poufne przetwarzanie na platformie Azure

Poufne przetwarzanie na platformie Azure pomaga chronić używane dane przed dostępem bezpośrednim, nawet przed złośliwymi pracownikami organizacji z uprawnieniami administratorów. Umożliwia to realizowanie nowych scenariuszy, takich jak wielostronne uczenie maszynowe, wzmacnia zabezpieczenia łańcucha bloków i zwiększa możliwości technologii Always Encrypted w programie SQL Server.

Poufne przetwarzanie na platformie Azure opiera się na rozszerzeniach Intel Software Guard (Intel SGX) w celu zapewnienia dodatkowej ochrony danych w trakcie ich przetwarzania w chmurze. Intel SGX to narzędzie, które umożliwia deweloperom lepsze chronienie najbardziej poufnych danych i kodu aplikacji w pamięci w zaszyfrowanej enklawie, która jest chroniona nawet przed dostawcą chmury i procesami systemowymi niskiego poziomu.

Posłuchaj nagranego wywiadu na temat poufnego przetwarzania na platformie Azure.

Dowiedz się więcej o poufnym przetwarzaniu w technologiach zabezpieczeń platformy Azure i firmy Intel, w tym Intel SGX:

Sztuczna inteligencja na platformie Azure

Przyspiesz kompleksowy cykl uczenia maszynowego, upraszczając tworzenie, trenowanie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego. Twórz nowe możliwości dzięki sztucznej inteligencji i funkcjom wnioskowania zapewnianym przez firmy Microsoft i Intel.

  • Szybko i tanio twórz, trenuj i wdrażaj modele uczenia maszynowego w usłudze Azure Machine Learning za pomocą zaawansowanych zasobów obliczeniowych firmy Intel, w tym procesorów i układów FPGA. Usługa Azure Machine Learning umożliwia automatyczne skalowanie zasobów obliczeniowych firmy Intel, pozwalając bardziej skupić się na wynikach biznesowych niż na infrastrukturze.
  • Przyspiesz wnioskowanie z modeli uczenia maszynowego na sprzęcie firmy Intel za pomocą środowiska uruchomieniowego ONNX, projektu open source założonego przez firmę Microsoft i wspieranego przez firmę Intel. Środowisko uruchomieniowe ONNX obsługuje optymalizację uczenia maszynowego w kompilatorze uczenia głębokiego nGraph, zestawie narzędzi Intel Distribution of OpenVINO ™ oraz bibliotece Intel Math Kernel Library for Deep Neural Networks (Intel MKL-DNN).

Wprowadzaj w swoich rozwiązaniach najnowsze innowacje

Większa szybkość. Większa niezawodność. Bardziej inteligentne rozwiązania. Nasze zespoły inżynierów koncentrują się na tworzeniu architektury i zapewnianiu usług w chmurze, aby umożliwić szybsze wprowadzanie rozwiązań na rynek. Dodatkowo dla wszystkich maszyn wirtualnych platformy Azure dostępne są procesory Intel Xeon, co zapewnia elastyczne dopasowywanie rozmiarów, wydajności i kosztów w ramach wszelkich obciążeń.

Oferta firmy Intel zorientowana na dane stanowi podstawę wielu produktów platformy Azure, zapewniając klientom sprawnie działające środowisko.

  • Procesory Intel Xeon do zastosowań obliczeniowych i magazynu na platformie Azure
  • Pamięć trwała Intel OptaneTM DC
  • Układy FPGA firmy Intel
  • Intel Ethernet
  • Dyski półprzewodnikowe (SSD) firmy Intel
  • Intel Silicon Photonics 100G PSM4
  • Platformy i biblioteki uczenia maszynowego Open Source firmy Intel
  • Projekt Clear Linux* firmy Intel

Rozwiązania firmy Intel w portalu Azure Marketplace

Poznaj inne technologie partnerskie działające na platformie firmy Intel.

Rozproszona biblioteka uczenia głębokiego dla platformy Apache Spark z funkcjami wysokiej wydajności i wydajnego skalowania

Biblioteka BigDL ułatwia tworzenie aplikacji uczenia głębokiego w postaci standardowych programów Spark przy użyciu technologii Scala lub Python, a następnie uruchamianie tych aplikacji w istniejących klastrach Spark lub Hadoop bez drogiego, wyspecjalizowanego sprzętu. Usługa Apache Spark umożliwia płynne skalowanie aplikacji w wielu węzłach opartych na procesorach Intel Xeon na ogromną skalę i zapewnia niezwykłą wydajność w całej infrastrukturze opartej na procesorach Intel Xeon. Dowiedz się o tym więcej w portalu Azure Marketplace.

Zintegrowany, wysoce wydajny stos open source zoptymalizowany pod kątem skalowalnych platform Intel Xeon

Stos referencyjny dotyczący uczenia maszynowego (Deep Learning Reference Stack) zapewnia deweloperom zasoby umożliwiające szybkie rozpoczęcie pracy i zmniejszenie nakładów związanych z integracją wielu składników oprogramowania. Zapewnia także elastyczność w zakresie dostosowywania rozwiązań zoptymalizowanych dla skalowalnych platform Intel Xeon. Ta wersja umożliwia deweloperom szybkie tworzenie prototypów przez zmniejszenie złożoności związanej z integracją wielu składników oprogramowania. Stos zawiera też wysoce dostrojone składniki oprogramowania, takie jak między innymi system operacyjny (Clear Linux OS), platforma do uczenia głębokiego (TensorFlow i inne) oraz biblioteki do uczenia głębokiego (Intel Math Kernel Library for Deep Neural Networks). Dowiedz się o tym więcej w portalu Azure Marketplace.

Ujednolicona platforma analityczna i sztucznej inteligencji dla rozproszonych obciążeń TensorFlow, Keras i BigDL na platformie Apache Spark

Analytics Zoo to projekt open source, który płynnie łączy programy Spark, TensorFlow, Keras i BigDL w zintegrowanym potoku. Potok ten może być w przejrzysty sposób skalowany do dużego klastra usługi Hadoop/Spark na potrzeby rozproszonego trenowania lub wnioskowania. Dowiedz się o tym więcej w portalu Azure Marketplace.

Wstępnie skonfigurowana wirtualna maszyna do nauki o danych z procesorami zoptymalizowanymi pod kątem obsługi obciążeń TensorFlow, MXNet i PyTorch

Środowisko Intel Optimized DSVM jest rozszerzeniem środowiska Microsoft DSVM w wersji dla systemu Ubuntu. Jest wyposażone w środowiska języka Python zoptymalizowane pod kątem uczenia głębokiego za pomocą procesorów Intel Xeon. Środowiska te obejmują platformy open source do uczenia głębokiego z biblioteką Intel MKL-DNN jako zapleczem dla optymalnej wydajności przetwarzania za pomocą procesorów Intel Xeon. Środowiska te nie wymagają zmian w istniejącym kodzie i przyspieszają trenowanie uczenia maszynowego i wnioskowanie z niego. Dowiedz się o tym więcej w portalu Azure Marketplace.

Partnerzy: Rozwijaj swoją działalność w chmurze

Poznaj lepiej potrzeby klientów związane z chmurą, zidentyfikuj szanse na zwiększenie zysków za pomocą rozwiązań chmurowych i uzyskaj pomoc w zakresie marketingu i technologii, dzięki której zwiększysz sukces swojej firmy. Program Cloud Solution Provider zapewnia elementy konstruowania oferty, dzięki którym mogą rozwijać działalność związaną z chmurą, w tym ułatwienia techniczne, fundusze generujące zapotrzebowanie i zachęty wspierające wprowadzanie na rynek. Wspierając zwiększanie poziomu zaawansowania technologicznego, platforma Azure i firma Intel ułatwiają firmom i ich klientom spełnianie potrzeb biznesowych i łatwe wdrażanie usług w chmurze.

Dowiedz się więcej i promuj swoje aplikacje oraz usługi w portalu Azure Marketplace.

Osiągnij więcej z platformą Azure i firmą Intel — skonfigurujmy dla Ciebie bezpłatne konto platformy Azure