Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Zgodność platformy Azure

Usprawnij zapewnianie zgodności dzięki Microsoft Azure — chmurowej platformie wiodącej w branży dzięki ponad 100 ofertom rozwiązań do zapewniania zgodności.

Zapewnij zgodność z chmurą dzięki najszerszej gamie ofert

Korzystaj z ponad 100 certyfikacji zgodności, z których ponad 50 jest specyficznych dla regionów i krajów z całego świata, takich jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Niemcy, Japonia, Zjednoczone Królestwo, Indie i Chiny. Uzyskaj też dostęp do ponad 35 ofert rozwiązań do zapewniania zgodności, specyficznych dla wymagań kluczowych branż, takich jak opieka zdrowotna, administracja publiczna, finanse, edukacja, produkcja i media. Twoje przyszłe potrzeby z zakresu zgodności również są uwzględnione: Firma Microsoft współpracuje na całym świecie z rządami, prawodawcami, organizacjami standaryzacyjnymi i organizacjami pozarządowymi.

Poznaj ofertę rozwiązań do zapewniania zgodności platformy Azure w Centrum zgodności platformy Azure.

Mapa świata

Uzyskaj dostęp do narzędzi upraszczających i przyspieszających zapewnianie zgodności z chmurą

Uzyskaj narzędzia i wskazówki pomocne w szybszym opracowywaniu zgodnych rozwiązań. Wbudowane mechanizmy kontroli zgodności, narzędzia do zarządzania konfiguracją, zasoby dotyczące implementacji, wskazówki oraz raporty inspekcji innych firm przyspieszają ten proces i pozwalają oszczędzać pieniądze. Poznaj narzędzia takie jak:

Strategia zabezpieczeń i zgodności z przepisami platformy Azure — łatwe tworzenie, wdrażanie i aktualizowanie zgodnych środowisk, w tym na potrzeby certyfikatów takich jak ISO:27001, PCI DSS i UK OFFICIAL.
Azure Security Center — ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej.
Usługa Azure Policy — definiowanie i wymuszanie zasad ułatwiających zapewnianie zgodności środowiska chmury z wewnętrznymi zasadami i zewnętrznymi przepisami.

Poznaj dowody bezpieczeństwa platformy Azure dzięki raportom innych firm

Twórz rozwiązania na platformie opracowanej z użyciem najbardziej rygorystycznych standardów zabezpieczeń i zgodności na świecie. Uzyskaj niezależne raporty inspekcji, które potwierdzają, że platforma Azure jest zgodna z mechanizmami kontroli zabezpieczeń w przypadku przepisów ISO 27001, ISO 27018, SOC 1, SOC 2, SOC 3, FedRAMP, HITRUST, MTCS, IRAP i ENS.

Rejestrowanie

Uzyskaj 200 USD środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy.

Nauka

Od razu rozpocznij korzystanie z platformy Azure dzięki tym samouczkom i filmom.

Tworzenie

Zapoznaj się z popularnymi usługami i rozpocznij tworzenie swojego rozwiązania.