Naar hoofdinhoud gaan
IN PREVIEW

Openbare preview: Introductie van nieuwe opties voor opslagproviders voor Durable Functions

Publicatiedatum: 26 mei, 2021

Durable Functions gebruikt Azure Storage als de standaard opslagprovider. De Azure Storage-provider is algemeen beschikbaar, vereist geen installatie en heeft een prijsmodel op basis van verbruik dat met veel workloads goed werkt. In de openbare preview ondersteunt Durable Functions nu twee extra opslagproviders: Netherite en Microsoft SQL Server.

De Netherite-opslagprovider is ontwikkeld door Microsoft Research en wordt mogelijk gemaakt met Azure Event Hubs en Azure-pagina-blobs. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de databasetechnologie FASTER van Microsoft Research. De Netherite-provider ondersteunt aanzienlijk hogere doorvoer dan de andere Durable Functions-opslagproviders en is ook rendabeler voor workloads met hoge doorvoer.

De Microsoft SQL Server-provider kan Durable Functions uitvoeren overal waar SQL Server beschikbaar is, zoals in Azure, in on-premises omgevingen en in Kubernetes. Hiermee kunnen organisaties profiteren van bestaande investeringen in SQL Server, waaronder beheerexpertise en strategieën voor back-up/herstel, failover, versleuteling en naleving.

Zie voor meer informatie de documentatie en blogpost behorende bij Durable Functions-opslagproviders. 

  • Azure Functions
  • Features

Verwante producten