Naar hoofdinhoud gaan

Verbeteringen in de meternamen en de gevolgen voor rapportage met het Power BI-inhoudspakket

Publicatiedatum: 15 augustus, 2018

Afgelopen november maakte Microsoft bekend dat er een nieuwe versie van het Power BI-inhoudspakket voor Azure Enterprise-gebruikers zal worden geïntroduceerd met de naam Microsoft Azure Consumption Insights. Dit inhoudspakket vervangt het eerdere inhoudspakket Microsoft Azure Enterprise, dat op 31 december 2018 buiten gebruik wordt gesteld.

Met het nieuwste Power BI-inhoudspakket kunt u query's uitvoeren om voor elk gewenst datumbereik en elke gewenste periode (maximaal 36 maanden) het gebruik en de kosten van Azure te bekijken. Met de nieuwste API's hebt u meer inzicht in uw gebruik en kunt u de kosten voor Azure controleren, voorspellen en optimaliseren. U kunt het beste nog voordat het Microsoft Azure Enterprise-inhoudspakket op 31 december buiten gebruik wordt gesteld, migreren naar de nieuwste versie. 

Een ander voordeel van de migratie naar de nieuwste versie is de naadloze ondersteuning van de verbeteringen die we aanbrengen in onze naamgevingstaxonomie, waarvan de eerste fase is afgerond op 16 augustus. De eerste fase heeft geresulteerd in aanzienlijke verbeteringen in de naamconventie voor het gebruik van virtuele machines. Houd er rekening mee dat afhankelijk van hoe u de rapporten genereert, u ze mogelijk moet aanpassen aan onze nieuwe naamgevingstaxonomie. Zie de onderstaande secties voor meer informatie.

De overige verbeteringen aan onze naamconventies voor alle andere Azure-services worden tijdens de eerste week van oktober 2018 van kracht.

Gevolgen voor het Microsoft Azure Enterprise-inhoudspakket

Als u het Microsoft Azure Enterprise-inhoudspakket blijft gebruiken nadat het eind december 2018 buiten gebruik is gesteld, wordt het gebruik vóór de naamswijzigingen weergegeven onder de oude naamconventie. Het gebruik wordt tijdens de maand dat de naamswijzigingen van kracht worden, weergegeven met de nieuwe naamgevingsstructuur. Als u dus een maand vóór de naamswijziging en een maand tijdens of na de naamswijziging gebruikt, ziet u twee vermeldingen: één vermelding met de oude naamgevingsstructuur voor de maanden vóór de naamswijzigingen en één vermelding met de nieuwe naamgevingsstructuur voor de maanden tijdens en na de naamswijzigingen. De naamswijzigingen zijn van invloed op vier standaardvisuals in het dashboard Gebruikstrend per service, zoals u hieronder in afbeelding 1 en 2 kunt zien.

Afbeelding 1. Dashboard vóór de naamswijzigingen die in augustus zijn doorgevoerd voor Azure Virtual Machines en die van invloed waren op de gemarkeerde visuals.

 • Vak 1 - Metercategorie: De metercategorie Virtual Machines is niet gewijzigd. Andere services hebben vanaf oktober mogelijk een nieuwe metercategorie.
 • Vak 2 - Kosten per datum en Metersubcategorie: De metersubcategorienamen voor Virtual Machines zijn gewijzigd in augustus. Andere services hebben vanaf oktober mogelijk een nieuwe metersubcategorie.
 • Vak 3 - Product: De productnamen voor Virtual Machines zijn gewijzigd in augustus. Andere services hebben vanaf oktober mogelijk een nieuwe productnaam en meeteenheid.
 • Vak 4 - Kosten per datum en Product: De productnamen voor Virtual Machines zijn gewijzigd in augustus. Andere services hebben vanaf oktober mogelijk een nieuwe productnaam, meeteenheid en regio.

Afbeelding 2. Dashboard na de naamswijzigingen die in augustus zijn doorgevoerd voor Virtual Machines en die van invloed waren op de gemarkeerde visuals.

 

Gevolgen van Microsoft Azure Consumption Insights

Als u de nieuwste versie van het inhoudspakket gebruikt, worden de nieuwe namen weergegeven voor zowel het historische als het huidige gebruik. In augustus moeten alle visuals die de volgende velden gebruiken voor rapportage over het gebruik van Virtual Machines, mogelijk worden aangepast:

 • Metersubcategorie
 • Meternaam
 • Productnaam

Nadat de laatste wijzigingen voor alle Azure-services in oktober zijn doorgevoerd, moeten de visuals die de volgende velden gebruiken voor rapportage over het gebruik, mogelijk worden aangepast:

 • Metercategorie
 • Metersubcategorie
 • Meternaam
 • Productnaam
 • Meeteenheid
 • Naam regio

De naamswijzigingen zijn van invloed op vier standaardvisuals in het dashboard Gebruikstrend per service, zoals u hieronder in afbeelding 3 en 4 kunt zien.

Afbeelding 3. Dashboard vóór de naamswijzigingen die in augustus zijn doorgevoerd voor Virtual Machines en die van invloed waren op de gemarkeerde visuals.

 • Vak 1 - Metercategorie: De metercategorie Virtual Machines is niet gewijzigd. Andere services hebben vanaf oktober mogelijk een nieuwe metercategorie.
 • Vak 2 - Kosten per datum en Metersubcategorie: De metersubcategorienamen voor Virtual Machines zijn gewijzigd in augustus. Andere services hebben vanaf oktober mogelijk een nieuwe metersubcategorie.
 • Vak 3 - Product: De productnamen voor Virtual Machines zijn gewijzigd in augustus. Andere services hebben vanaf oktober mogelijk een nieuwe productnaam en meeteenheid.
 • Vak 4 - Kosten per datum en Product: De productnamen voor Virtual Machines zijn gewijzigd in augustus. Andere services hebben vanaf oktober mogelijk een nieuwe productnaam, meeteenheid en regio.

Afbeelding 4. Dashboard na de naamswijzigingen die in augustus zijn doorgevoerd voor Virtual Machines en die van invloed waren op de gemarkeerde visuals.

 

Uw rapporten aanpassen in het Microsoft Azure Consumption Insights-inhoudspakket

Zodra de naamswijzigingen in augustus zijn geïmplementeerd voor Virtual Machines, en later in oktober voor alle andere Azure-services, zult u merken dat er enkele verschillen zijn in de details die worden gerapporteerd met de standaard of aangepaste visuals. Hieronder volgen twee standaardvisuals die u mogelijk wilt aanpassen, afhankelijk van uw rapportagevereisten.

1. Top 5 gebruiksfactoren - Kosten per maand en Meternaam

Vóór de naamswijziging die in augustus voor Virtual Machines is doorgevoerd, hebt mogelijk weleens een visual zoals in afbeelding 5 gezien. Zoals u kunt zien, bevat Rekenuren een samenvatting voor het totale gebruik van Virtual Machines.

Afbeelding 5. Dashboard met meternamen voordat de naamswijzigingen zijn geïmplementeerd.

Na de naamswijziging voor Virtual Machines wordt de VM-grootte van elke virtuele machine standaard afzonderlijk gerapporteerd onder Meternaam. Totdat de naamswijzigingen voor de andere services in oktober van kracht worden, is mogelijk dat de rekenuren nog steeds afzonderlijk worden gespecificeerd als u gebruik hebt onder andere rekenresources, zoals Azure Cloud Services of HDInsight.

Afbeelding 6. Dashboard met meternamen na de naamswijzigingen.

Als u uw gebruik van virtuele machines wilt samenvatten, hebt u een paar opties. U moet de filters aanpassen om de top 5 kosten per maand weer te geven.

Optie 1: Groeperen per VM-serie - Als u wilt groeperen per VM-serie en besturingssysteem (bijvoorbeeld A-serie Windows of B-serie), verwijdert u Meternaam uit de legenda in het deelvenster Visualisaties en vervangt u Meternaam door Metersubcategorie.

Afbeelding 7. Aangepast dashboard met daarin het VM-gebruik gegroepeerd per serie (Metersubcategorie) nadat de naamswijzigingen zijn geïmplementeerd.

Optie 2: Groeperen per virtuele machine - Als u het gebruik voor alle virtuele machines wilt rapporteren, verwijdert u Meternaam uit de legenda in het deelvenster Visualisaties en vervangt u Meternaam door Metercategorie.

Afbeelding 8. Aangepast dashboard met daarin het totale VM-gebruik gegroepeerd per Metercategorie nadat de naamswijzigingen zijn geïmplementeerd.

2. Gebruik per service - Kosten per datum en Metersubcategorie

Vóór de naamswijziging die in augustus voor Virtual Machines is doorgevoerd, hebt mogelijk weleens een visual zoals in afbeelding 9, waarin zowel informatie over het besturingssysteem als over de grootte wordt weergegeven. 

Afbeelding 9. Dashboard met de Metersubcategorie voordat de naamswijzigingen zijn geïmplementeerd.

Nadat de naamswijziging voor Virtual Machines is doorgevoerd, wordt in dit rapport standaard informatie over de serie en het besturingssysteem van virtuele machines weergegeven (bijvoorbeeld A-serie Windows of B-serie), maar de VM-grootte wordt nu gerapporteerd in het veld Meternaam. Houd er rekening mee dat dergelijke wijzigingen voor andere rekenresources, zoals Cloud Services of HDInsight, pas worden toegepast in oktober.

Afbeelding 10. Dashboard met de Metersubcategorie nadat de naamswijzigingen zijn geïmplementeerd.

Als u het gebruik van Virtual Machines voor deze visual wilt samenvatten per grootte, verwijdert u Metersubcategorie uit de legenda in het deelvenster Visualisaties en vervangt u Metersubcategorie door Meternaam.

Afbeelding 11. Aangepast dashboard met daarin het VM-gebruik gegroepeerd naar grootte (Meternaam).

Als u vragen hebt over deze wijzigingen, kunt u contact met ons opnemen.

 • Services