Naar hoofdinhoud gaan
NU BESCHIKBAAR

Waarschuwingen die zijn gemaakt in de OMS-portal van de Azure Government-cloud, worden uitgebreid naar Azure

Publicatiedatum: 01 februari, 2019

Azure Government-klanten die de portal van Microsoft Operations Management Suite (OMS-portal) gebruiken, kunnen nu voor Azure Log Analytics waarschuwingen op basis van logboekquery's beheren in de OMS-portal en in Azure Portal.

Vanaf 1 maart 2019 breidt Microsoft waarschuwingen die zijn gemaakt in de OMS-portal van de Azure Government-cloud, automatisch uit naar de waarschuwingen in Azure. Dit heeft geen invloed op de controle en er is geen downtime. U hoeft de waarschuwingsdefinitie, query of configuratie niet te wijzigen. De enige wijziging is dat in Azure acties zoals e-mailmeldingen, webhookaanroepen, het uitvoeren van een Automation-runbook of het verbinden met een hulpprogramma voor IT service management (ITSM), worden uitgevoerd via een actiegroep.

U kunt al voor 1 maart 2019 de voordelen van Azure-waarschuwingen en -actiegroepen benutten. Als u dit wilt doen, moet u met de wizard in de OMS-portal of een REST API uw waarschuwingen handmatig van de OMS-portal uitbreiden naar Azure. Waarschuwingen die u maakt in de OMS-portal, worden vanaf 1 maart 2019 automatisch uitgebreid naar Azure. Na deze update worden uw waarschuwingen nog steeds vermeld in de OMS-portal. Voor alle beheeracties wordt u echter naar de Azure-waarschuwingen geleid. Zie Extend alerts from the OMS portal into Azure (Waarschuwingen uitbreiden van de OMS-portal naar Azure) voor meer informatie.

Als u waarschuwingen programmatisch gebruikt via de REST API voor Log Analytics-waarschuwingen, moet u in API-aanroepen, Azure Resource Manager-sjablonen en PowerShell-opdrachten actiegroepen gebruiken in plaats van acties.

De ervaring voor waarschuwingen in Azure heeft een nieuw uiterlijk en bijgewerkte functionaliteit in Azure Government. De nieuwe ervaring voor waarschuwingen in Azure Government voorziet in een geïntegreerde ontwerpervaring en is algemeen beschikbaar voor Log Analytics-waarschuwingen. Met actiegroepen kunt u voor elke waarschuwing meerdere acties gebruiken, waaronder sms, spraakoproep, Automation-runbook, webhook en meer.

  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • Waarschuwingen
  • Compliance
  • Management
  • Services
  • Retirements

Verwante producten