Navigatie overslaan
NU BESCHIKBAAR

Bijgewerkte onderdelen van Azure Firewall voor juli 2019

Publicatiedatum: 08 augustus, 2019

Dit zijn de bijgewerkte onderdelen van Azure Firewall voor juli 2019:

- Meerdere openbare IP-adressen zijn algemeen verkrijgbaar in alle openbare Azure-regio's. U kunt tot 100 openbare IP-adressen koppelen aan uw firewall. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie over scenario's en om aan de slag te gaan. 

- Beschikbaarheidszones zijn algemeen beschikbaar. Azure Firewall kan worden ingesteld om meerdere Beschikbaarheidszones te omvatten voor een verhoogde beschikbaarheid. Hierdoor neemt de beschikbaarheid toe tot een bedrijfstijd van 99,99% wanneer er twee of meer beschikbaarheidszones zijn geselecteerd. Deze mogelijkheid is algemeen beschikbaar in alle Azure-regio's die beschikbaarheidszones ondersteunen. Raadpleeg de documentatie om aan de slag te gaan. 

- SQL FQDN-filters is nu als preview-versie beschikbaar in alle Azure-regio's. Configuratie van SQL FQDN's in Azure Firewall-toepassingsregels. Hiermee beperkt u de toegang tot uw virtuele netwerken (VNets) voor alleen de opgegeven SQL-serverinstanties. Op deze manier kunt u het verkeer filteren van uw VNets naar instanties van Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Azure SQL Managed Instance of SQL IaaS die in uw VNets worden geïmplementeerd.

- Azure HDInsight FQDN-tag is nu als preview-versie beschikbaar in alle openbare Azure-regio's. Beter beheer van de beperking van uitgaand verkeer voor HDI door gebruik te maken van FQDN-tags voor Azure Firewall. Met FQDN-tags kunnen services als HDInsight worden gebruikt om de afhankelijkheden van de infrastructuur vooraf te configureren, bijvoorbeeld FQDN's van het Azure Storage-account die door HDInsight worden gebruikt.

- Centraal beheer met behulp van partneroplossingen. Openbare REST API's van Azure Firewall kunnen door beheertools voor beveiligingsbeleid van derden worden gebruikt voor centraal beheer voor Azure Firewalls, Network Security Groups (NSGs) en virtuele netwerkapparaten. Barracuda Cloud Security Guardian, AlgoSec CloudFlow en Tufin Orca hebben deze API's geïntegreerd voor centraal beheer voor Azure Firewall.

Raadpleeg onze meest recente blog post voor meer informatie.

 

  • Azure Firewall
  • Virtual Network
  • Features
  • Services