Naar hoofdinhoud gaan
NU BESCHIKBAAR

Verbeteringen in kostenaanbevelingen van Azure Advisor

Publicatiedatum: 16 oktober, 2019

Azure Advisor helpt zorgen voor een optimale beschikbaarheid, beveiliging en optimale prestaties van uw Azure-resources tegen minimale kosten door gepersonaliseerde aanbevelingen te bieden op basis van uw gebruik en configuraties. Er zijn in Advisor verbeteringen aangebracht in de populaire kostenaanbeveling om onderbenutte virtuele machines aan te passen of uit te schakelen. Hoewel bepaalde scenario's zorgen voor een laag gebruik, kunt u vaak geld besparen door het aantal en de grootte van virtuele machines te beheren. Advisor bewaakt het gebruik van uw virtuele machines gedurende zeven dagen en identificeert virtuele machines die niet veel worden gebruikt.

Voor deze release zijn er geheugenbelasting en bepaalde andere metingen toegevoegd als kenmerken om deze aanbeveling te evalueren. Advisor bewaakt het gebruik van uw virtuele machines gedurende zeven dagen en identificeert virtuele machines die niet veel worden gebruikt. Virtuele machines worden als weinig gebruikt beschouwd als hun CPU-gebruik 5 procent of minder bedraagt, hun netwerkgebruik minder dan 2 procent bedraagt en ze drempelwaarden voor de geheugenbelasting hebben, of als de huidige workload kan worden opgevangen door een kleinere virtuele machine. Daarnaast worden in Advisor nu de geschatte kostenbesparingen weergegeven die gepaard gaan met het nemen van een aanbevolen actie: de omvang wijzigen of de virtuele machine uitschakelen. Tot slot biedt Advisor nu een aanbevolen SKU die gekozen kan worden in plaatst van uw huidige SKU wanneer het formaat van de VM wordt gewijzigd.

Samen zorgen deze verbeteringen van de aanbeveling van Advisor voor onderbenutte virtuele machines ervoor dat u uw kosten eenvoudiger en effectiever kunt optimaliseren.

Lees de documentatie voor meer informatie.

Advisor in Azure Portal

Advisor-documentatie

Feedback over Advisor

  • Azure Advisor
  • Features
  • Management
  • Services

Verwante producten