Navigatie overslaan

Application Insights: het tijdsinterval selecteren

Publicatiedatum: 28 juli, 2015

In Azure Application Insights is de blade Tijdsbereik uitgebreid. U kunt met deze blade de periode selecteren die wordt gedekt door een blade Metrics Explorer of Diagnostic Search. Dat wil zeggen dat u het tijdsinterval van uw grafieken kunt selecteren. Het tijdsinterval wordt weergegeven door één punt in de grafiek. De waarde van elk punt is het gemiddelde van de metingen waarvan de timestamps vallen binnen het interval dat door het punt wordt vertegenwoordigd. Als u het interval verhoogt, zijn sommige pieken en dalen mogelijk niet meer zichtbaar.

Open Tijdsbereik, kies een bereik en kies vervolgens het tijdsinterval of laat dit op automatisch staan. Open Tijdsbereik, kies een bereik en kies vervolgens het tijdsinterval of laat dit op automatisch staan.

De beschikbare tijdsintervallen zijn afhankelijk van de tijdsperiode die u voor de grafiek selecteert.

Interval Tijdsbereik van grafiek
Elk uur < 60 uur
Dagelijks 24 uur - 60 dagen
Elke week > 7 dagen
Maandelijks > 31 dagen

Alle tijdsbereiken hebben de optie Automatisch, waarmee een standaardtijdsinterval voor het tijdsbereik wordt geselecteerd. Als u een grafiek naar Excel exporteert, beschikt u alleen over de weergegeven punten, niet alle gegevenspunten met een gemiddelde in de grafiek. We krijgen graag feedback over hoe we het doen. Stuur daarom vragen en problemen naar Forums, bugs naar Connect (selecteer Application Insights) en suggesties naar User Voice.

  • Features