Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Raskere feilsøking av nettverksproblemer med Azure Monitor

Publiseringsdato: 04 november, 2019

Å overvåke et typisk skynettverk som inneholder programgatewayer, VPN-tilkoblinger og virtuelle nettverk er en tidkrevende aktivitet. For å feilsøke et problem må du kjenne til de spesifikke nettverksressursene som støtter programmet ditt og undersøke tilstanden til disse ressursene i flere abonnemeneter og ressursgrupper.  

Nettverksinnsiktsfunksjonen (i forhåndsversjon) i Azure Monitor gir ett instrumentbord som gir deg innsikt i nettverkstopologi, avhengigheter, tilstand og andre viktige måledata for tilknyttede nettverksressurser. Innsikten trekkes ut av data som er tilgjengelige i Azure Monitor i dag, og dermed er det ikke nødvendig med tilleggsoppsett eller -konfigurasjon. Med nettverksinnsiktsfunksjonen har du innsikt i tilstanden til nettverket ditt i alle abonnementene dine. Intuitive søk og detaljerte topologikart muliggjør raskere analyse, bidrar til lokalisering av nettverksproblemer og foreslår avhjelpende tiltak, alt på noen få minutter. Les mer om Network Insights.

Les mer

  • Azure Monitor
  • Features

Relaterte produkter