Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Transaksjonskonsis databasekopi for Azure SQL Database på hyperskalert nivå

Publiseringsdato: 22 september, 2020

Tjenestenivået for hyperskalering i Azure SQL Database er nå i forhåndsversjon og støtter genereringen av en transaksjonskonsis databasekopi til den samme eller en annen logisk server eller område, i likhet med databasekopier som allerede støttes på andre tjenestenivåer. Dette muliggjør scenarioer der hyperskalerte databaser av forskjellige grunner må kopieres, for eksempel utvikling og testing. Hvis det opprettes en databasekopi i samme område, er det en rask operasjon uavhengig av datastørrelse. Den ligner på gjenoppretting av et tidspunkt i hyperskalering. En databasekopi på tvers av område er langsommere i datadriften.

Hvis du trenger støtte for databasekopi i arbeidsflyten din, kan du nå dra nytte av unike hyperskaleringsfunksjoner, for eksempel støtte for veldig store databaser, rask skalering og flere kopier. Lær hvordan du oppretter en databasekopi og besøk bloggen om hyperskalering av databasekopi for mer informasjon.

  • Azure SQL Database
  • Features