Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Offentlig forhåndsversjon: Azure Service Bus for Python

Publiseringsdato: 05 februar, 2019

Du kan nå bruke Azure Service Bus fra dine Python-tjenester ved å bruke de nye forhåndsvisningene av Service Bus-pakkeløsningen for Python. Kom i gang ved å kjøre ‘pip install azure-servicebus’ og følge våre offisielle dokumenter. Service Bus pakkeløsningen inneholder konsise idiomer for sending og mottak av meldinger over AMQP 1.0-protokollen som implementert av uamqp-pakken.

Azure Service Bus er en administrert meldingsmegler som tilbyr køer for en-til-en, service-til-tjeneste-kommunikasjon og emner og abonnementer for pub / sub-stil meldinger. Det gir pålitelig asynkron kommunikasjon mellom mikrotjenester uten å kreve styring av kompleks meglerinfrastruktur.

Vennligst del tilbakemeldinger og problemer i Azure Python SDK-problemsporing.

  • Service Bus
  • SDK and Tools
  • Services
  • Open Source

Relaterte produkter