Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Offentlig forhåndsversjon: Azure Service Bus for Go

Publiseringsdato: 07 februar, 2019

Nå kan du bruke Azure Service Bus til å kommunisere mellom Go-tjenester, ved å bruke vår nye forhåndsmodell av Service Bus.pakken for Go. Start opp med å kjøre go get -u github.com/Azure/azure-service-bus-go og sjekke ut eksempler på godoc.org.

Service Bus pakkeløsningen inneholder konsise idiomer for sending og mottak av meldinger over AMQP 1.0-protokollen som implementert av github.com/vcabbage/amqp-pakken.

Azure Service Bus er en administrert meldingsmegler som tilbyr køer for en-til-en, tjeneste-til-tjeneste-kommunikasjon og emner og abonnementer for pub/sub-stil meldinger. Det gir pålitelig asynkron kommunikasjon mellom mikrotjenester uten å kreve styring av kompleks meglerinfrastruktur.

Vennligst del tilbakemeldinger og problemer i pakkerepoens problemsporing.

  • Service Bus
  • SDK and Tools
  • Services
  • Open Source

Relaterte produkter