TILGJENGELIG NÅ

Tilgjengelighetsforbedringer av Power BI Embedded-analyser for programbrukere

Publiseringsdato: 07 juni, 2019

Vi har lagt til noen tilgjengelighetsforbedringer i programmer som bruker Power BI Embedded-analyser:

  • Tillat tastaturnavigering på elementer som vises etter den innebygde rapporten – ved å trykke på TAB i den nye opplevelsen når fokuset er på den innebygde rapporten, vil fokuset flyttes til det neste «tab-bare» elementet. Trykk på CTRL+ENTER når fokuset er på den innebygde rapporten, for å navigere i den. Ved å trykke på ESC går du ut av PBI-rapportnavigeringsmodus, og fokuset flyttes tilbake til den innebygde rapporten.
  • Tillat utviklere å angi tittelattributten til PBI Iframe for lydkommentarformål.
  • Tillat utviklere å angi CSS-attributtet «tabIndex» til det innebygde elementet for formålene navigering med tabulatortasten og fokusering.
  • Power BI Embedded
  • Features

Relaterte produkter