Hopp over navigasjon
I TESTVERSJON

Nye oppdateringer av Azure Machine Learning i forhåndsversjon

Publiseringsdato: 24 september, 2018

De følgende nye egenskapene for Azure Machine Learning er nå tilgjengelige i forhåndsversjon:

Azure Machine Learning-tjenesten Python SDK – Integrer med ditt foretrukne Python-utviklingsmiljø, inkludert Visual Studio Code, Visual Studio, PyCharm, Azure Databricks Notebooks eller Jupyter Notebooks.

Automatisk maskinlæring og hyperparameterjustering – Identifiser de beste algoritmene raskere med automatisert maskinlæring, og finn den beste modellen effektivt med intelligent hyperparameterjustering.

Distribuert dyplæring – Utvikle bedre modeller raskere med enorme, administrerte GPU-klynger. Lær opp modeller raskt med distribuert dyplæring.

Modellbehandling – Administrer Docker-modellene ved hjelp av modell- og avbildningsregister og integrer til datasamlebåndet for kontinuerlig integrering (CI/CD).

Maskinvareakselererte slutninger – Få tilgang til kraftige FPGA-er for hurtig bildeklassifisering og gjenkjenningsscenarioer. Støttede modeller inkluderer: ResNet 50; ResNet 152; VGG-16; SSD-VGG og DenseNet-121 som kan læres opp med dataene dine.

Les mer om Azure Machine Learning-tjenesten.

 

Se prissiden.

 

  • Services