Hopp over navigasjon
I TESTVERSJON

Azure Backup øyeblikkelig filgjenoppretting

Publiseringsdato: 27 april, 2017

Backup vil introdusere gjenopprett som en tjeneste, slik at du vil være i stand til å øyeblikkelig gjenopprette filer og mapper fra skybaserte gjenopprettingspunkter.

Øyeblikkelig gjenoppretting gir et skrivbart øyeblikksbilde av et skybasert gjenopprettingspunkt som raskt kan monteres som iSCSI-baserte gjenopprettingsvolumer. Du vil være i stand til å enkelt bla igjennom filene ved bruk av den vanlige filbehandleren og kopiere dem til målet du selv velger. Med denne funksjonen tilbyr Backup:

  • ·        Én gjenopprettingsmekanisme for alle sikkerhetskopikilder. Enten du sikkerhetskopierer lokale data til skyen ved å bruke Azure Backup-agenten eller beskytter virtuelle maskiner med Azure Virtual Machine-sikkerhetskopi, får du en konsistent tilnærming for filgjenoppretting.
  • ·        Øyeblikkelig gjenoppretting av filer. Enten det er på grunn av en utilsiktet filsletting eller bare for å sjekke en sikkerhetskopi, vil øyeblikkelig gjenoppretting drastisk redusere tiden det tar for å gjenopprette den første filen.
  • ·        Mulighet til å åpne og gjennomgå filer i gjenopprettingsvolumer før de gjenopprettes. Du vil være i stand til å åpne programfiler slik som SQL og Oracle direkte fra gjenopprettingspunkt øyeblikksbilder i skyen som om de eksisterte lokalt, og vedlegge dem aktive instanser uten å først gjenopprette dem.
  • ·        Gjenoppretting fra enhver filkombinasjon til ethvert mål. Gjenoppretting av flere filer fra fler mapper til en lokal server eller til og med til en delt nettverksressurs du selv velger, vil være mulig.

Backup umiddelbar gjenoppretting vil være tilgjengelig i testversjon for kunder av Backup-agenter og Virtual Machine-sikkerhetskopi (Windows Virtual Machines).

For mer informasjon kan du gå til Azure-bloggen og se dokumentasjonen for filgjenoppretting fra Azure Virtual Machine-sikkerhetskopi og filgjenoppretting fra Azure Backup-agenten.

 

  • Features