Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Azure Storage – Stabilitetsstøtte for tilføyingsblober er nå generelt tilgjengelig

Publiseringsdato: 18 mars, 2020

Lagre forretningskritiske dataobjekter i en tilstand som ikke kan slettes eller endres i en brukerdefinert oppbevaringstid ved hjelp av stabil lagring for Azure Blob-lagring.

Tilføyingsblober tillater at nye datablokker legges til enden av et objekt og de er optimalisert for datatilføyingsoperasjoner som kreves for revisjons- og loggingsscenarioer.

Den nye allowProtectedAppendWrites-innstillingen er en utvidelse av stabilitetsstøtten for bloblagring på beholdernivå. Nå kan en tilføyingsblob som er opprettet i en beholder beskyttet av en stabilitetspolicy fortsette med å legge nye datablokker til enden av eksisterende tilføyingsblober ved hjelp av AppendBlock-API-en. Bare nye blokker kan legges til og eventuelle eksisterende blokker kan ikke endres eller slettes. Hele tilføyingsbloben med alle dens blokker beskyttes stabilt i løpet av varigheten av den definerte oppbevaringspolicyen.

Mer informasjon om stabilitet.

  • Azure Blob Storage
  • Compliance
  • Features
  • Management
  • Security