Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Allmenn tilgjengelighet: Administrert identitet for å koble Azure Cache for Redis til lagring

Publiseringsdato: 31 august, 2022

Azure Cache for Redis støtter nå autentisering av lagringskontotilkoblinger ved hjelp av administrert identitet. Identitet etableres gjennom Azure Active Directory, og både systemtildelte og brukertilordnede identiteter støttes. Dette lar deg etablere pålitelig tilgang til lagring for bruk, inkludert datapersistens og import/eksport av hurtigbufferdata. Bruk av administrert identitet for å koble til lagringskonto begrenser behovet for å administrere lagringsnøkler og gir deg strammere og sikrere kontroll over lagringskontotilgang.

Les mer.

  • Features