Gå til hovedinnhold

Cognitive Services Form Recognizer – Navneendringer

Publiseringsdato: 26 juli, 2019

Fra og med 1. september 2019 endres målernavnene for Cognitive Services Form Recognizer – Forhåndsbygd og Tilpasset.

Prisene blir ikke påvirket av denne endringen, men du må kanskje endre fakturarutiner som benytter navn.

Se tabellen nedenfor om endringer.

Ressurs-GUID (måler-ID)

Tjenestenavn

Tjenestetype

Nytt ressursnavn

Nytt EA-portalnavn (produktnavn)

Ny materialbeskrivelse

Gammelt ressursnavn

Gammelt EA-portalnavn (produktnavn)

Gammel materialbeskrivelse

0cc8bf73-0b81-4d12-8f8c-78b5f3592d94

Kognitive tjenester

Form Recognizer

S0 – Forhåndsutviklede sider

Form Recognizer – S0 – Forhåndsutviklede sider – Forhåndsversjon

Az Form Recognizer-S0-1K Forhåndsutviklede sider – Forhåndsversjon

S1 – Transaksjoner

Form Recognizer – S1 – Transaksjoner – Forhåndsversjon

Az Form Recognizer-S1-1K Trxns-Preview

7851e76d-45ea-400d-a973-e98d5600f37b

Kognitive tjenester

Form Recognizer

S0 – Tilpassede sider

Form Recognizer – S0 – Tilpassede sider – Forhåndsversjon

Az Form Recognizer-S0-1K Tilpassede sider – Forhåndsversjon

S0 – Transaksjoner

Form Recognizer – S0 – Transaksjoner – Forhåndsversjon

Az Form Recognizer-S0-1K Trxns-Preview

  • Azure AI services
  • Services

Relaterte produkter