Gå til hovedinnhold

Utrullingsmodellen for Cloud Services (klassisk) trekkes tilbake 31. august 2024

Publiseringsdato: 21 oktober, 2022

31. august 2024 vil vi trekke tilbake utrullingsmodellen for Cloud Services (klassisk). Tjenestene som ble rullet ut ved hjelp av denne modellen må du før denne datoen overføre til Cloud Services (utvidet støtte) i Azure Resource Manager. Det vil gi deg nye funksjonaliteter, inkludert: 

  • Støtte for utrullingsmaler.

  • Rollebasert tilgangskontroll.  

  • Områderobusthet.  

Påkrevd handling  

For å unngå tjenesteavbrudd og kunne fortsette å bruke skytjenestene som ble rullet ut ved hjelp av Cloud Services (klassisk), må du overføre dem til Cloud Services (utvidet støtte) i Ressursbehandling før 31. august 2024. Fra og med 1. september 2024 vil Cloud Service-utrullingene dine bli stoppet og tildelingen bli opphevet, og data vil gå tapt permanent.

Hjelp og støtte  

Hvis du har spørsmål, kan du spørre fellesskapsekspertene i Microsoft Q&A. Hvis du har en kundestøtteplan og du trenger teknisk hjelp, kan du opprette en støtteforespørsel:  

  • Cloud Services
  • Retirements