Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Azure Blob Storage – BLOB-indeks nå tilgjengelig i forhåndsvisning

Publiseringsdato: 06 mai, 2020

Bruk BLOB-indeks for å lagre og spørre flerdimensjonale objektattributter som beskriver dine data på Azure Blob Storage. Blob-indeks er en administrert sekundær indeks som gir opprinnelig objektadministrasjon og filterfunksjon, noe som gjør at du kan kategorisere og finne data basert på attributtmerker som er satt på dataene. Denne funksjonen minsker problemet med dataadministrasjon og spørring og gir støtte til alle blob-typer, noe som gjør at du på en enkel måte kan lagre og få tilgang til både data og klassifiseringsindekser på samme tjeneste for å redusere programkompleksitet.

For å fylle blob-indeksen kan du definere merkeattributter med nøkkelverdier for dataene, enten for nye data mens de laster opp eller for eksisterende data som allerede ligger i lagringskontoen din. Disse blob-indeksmerkene er lagret sammen med dine underliggende blob-data. Blob-indekseringsmotoren leser deretter automatisk de nye merkene, indekserer dem og eksponerer dem til en blob-indeks som kan spørres av brukere. Ved å bruke Azure-portalen, REST-API-er eller SDK-er kan du utgi et FindBlobsByTags-API-oppkall for å spesifisere et kriteriesett. Blob Storage vil returnere et filtrert resultatsett som består bare av blob-ene som fyller de tilsvarende kriteriene.

For å finne ut mer kan du lese dette blogginnlegget.

  • Azure Blob Storage
  • Features
  • Services