Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Azure Backup-ressursgruppe for virtuelle maskiner

Publiseringsdato: 19 desember, 2019

Vi gir ut en oppdatering av Azure Backup-policyen for virtuelle maskiner, hvor du kan tilpasse ressursgruppenavnet som er opprettet av Azure Backup.

I dag oppretter sikkerhetskopitjenesten en separat ressursgruppe som er forskjellig fra ressursgruppen til den virtuelle maskinen, for å lagre gjenopprettingspunktsamlingen (gjenopprettingspunktsamlingen inneholder gjenopprettingspunkt for administrerte virtuelle maskiner). Standard navngivningsformat for ressursgruppen som opprettes av sikkerhetskopitjenesten er: AzureBackupRG_<Geo>_<n>. Med denne utgivelsen kan kunder enten bruke standardnavnet, eller oppdatere det i henhold til selskapets krav.

Hvis brukerne vil ha et tilpasset RG-navn som er et annet enn standardnavnet opprettet av Azure Backup-tjenesten, må de oppgi RG-navnmønsteret som inndata under opprettelsen av sikkerhetskopipolicyen for virtuelle maskiner. RG-navnet bør være i dette formatet:

     <alfanumerisk streng>* n <alfanumerisk streng>

«n» er erstattet med et heltall (fra 1) og brukes til skalering hvis den første RG-en er full. Brukeren kan redigere navnet på ressursgruppen ved å endre policyen slik og når det er nødvendig. Vi anbefaler brukere å ikke låse ressursgruppen som er opprettet for bruk av sikkerhetskopitjenesten.

Se Azure Backup-dokumentasjonen for mer informasjon.

  • Azure Backup
  • Features
  • Management

Relaterte produkter