Gå til hovedinnhold

Azure Search måler navnene endres 1. februar 2020

Publiseringsdato: 18 desember, 2019

Fra og med 1. februar 2020 endres målernavnene i Azure Search.

Prisene blir ikke påvirket av denne endringen, men du må kanskje endre fakturarutiner som benytter navn.

Se tabellen nedenfor om endringer.

Ressurs-GUID (måler-ID)

Gammelt tjenestenavn

Nytt tjenestenavn

Ressursnavn

Områdenavn

Gammelt EA-produktnavn

Nytt EA-produktnavn

036fcc20-399f-4822-b568-d96c62899d1d

Azure Search

Azure Cognitive Search

Tekstuttrekking – bildeuttrekking

Globalt

Azure Search - Document Cracking - Images Extraction

Azure Cognitive Search – Tekstuttrekking – Bildeuttrekking

0c873ca2-4113-4997-8cf6-ad5df5775599

Azure Search

Azure Cognitive Search

Basic-enhet

Globalt

Azure Search – Basic – Enhet

Azure Cognitive Search – Basic – Enhet

1703498d-2b7b-48bf-84e6-d47462f5c21b

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S3-enhet

Australia, øst

Azure Search – Standard S3 – Enhet – Australia, øst

Azure Cognitive Search – Standard S3 – Enhet – Australia, øst

19713ebb-dcd4-49c0-aab7-f94d918abf42

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S3-enhet

Japan, vest

Azure Search - Standard S3 - Unit - JA West

Azure Cognitive Search – Standard S3 – Enhet – Japan, vest

1d517166-01bb-4940-82fc-438ee6f5ece4

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S2-enhet

Japan, øst

Azure Search - Standard S2 - Unit - JA East

Azure Cognitive Search – Standard S2 – Enhet – Japan, øst

1e5f436b-6034-460f-b33d-0ada08c4349b

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S2-enhet

Japan, vest

Azure Search - Standard S2 - Unit - JA West

Azure Cognitive Search – Standard S2 – Enhet – Japan, vest

21986235-3848-4ee4-b56f-d65ae4911bbd

Azure Search

Azure Cognitive Search

Basic-enhet

Japan, øst

Azure Search - Basic - Unit - JA East

Azure Cognitive Search – Basic – Enhet – Japan, øst

2943420d-9d38-4026-89d8-d6014777756f

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S1-enhet

Japan, øst

Azure Search - Standard S1 - Unit - JA East

Azure Cognitive Search – Standard S1 – Enhet – Japan, øst

2f42b179-0030-4611-b7a6-65c75b62c0c5

Azure Search

Azure Cognitive Search

Basic-enhet

Brasil, sør

Azure Search – Basic – Enhet – Brasil, sør

Azure Cognitive Search – Basic – Enhet – Brasil, sør

40766b17-5042-4681-a813-164574fe7653

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S2-enhet

Brasil, sør

Azure Search – Standard S2 – Enhet – Brasil, sør

Azure Cognitive Search – Standard S2 – Enhet – Brasil, sør

412d6928-652a-44ec-8bbb-d1dea652b7a6

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S1-enhet

Globalt

Azure Search – Standard S1 – Enhet

Azure Cognitive Search – Standard S1 – Enhet

47305f4d-28a4-47a9-b6d0-4d07c9b5ba90

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S3-enhet

Brasil, sør

Azure Search – Standard S3 – Enhet – Brasil, sør

Azure Cognitive Search – Standard S3 – Enhet – Brasil, sør

4ae8fbb9-0468-41f7-9ca8-45b1cd1d4774

Azure Search

Azure Cognitive Search

Lagringsoptimert L2-enhet

Globalt

Azure Search – Lagringsoptimert L2 – Enhet

Azure Cognitive Search – Lagringsoptimert L2 – Enhet

4d87714d-b231-4f85-8d20-247325b0e8ea

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S3-enhet

India, sentralt

Azure Search – Standard S3 – Enhet – India, sentralt

Azure Cognitive Search – Standard S3 – Enhet – India, sentralt

5346bdca-2cfc-4aa3-a269-8947dcbcb67e

Azure Search

Azure Cognitive Search

Basic-enhet

Japan, vest

Azure Search - Basic - Unit - JA West

Azure Cognitive Search – Basic – Enhet – Japan, vest

58448cde-9a5d-44e9-9379-eb46c209649c

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S2-enhet

India, sentralt

Azure Search – Standard S2 – Enhet – India, sentralt

Azure Cognitive Search – Standard S2 – Enhet – India, sentralt

5fc8185a-57eb-459f-b3e7-d9a8d63bfcf0

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S2-enhet

Australia, øst

Azure Search – Standard S2 – Enhet – Australia, øst

Azure Cognitive Search – Standard S2 – Enhet – Australia, øst

6153d9f9-4fdc-4234-8add-459c8b05ba84

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S1-enhet

India, sentralt

Azure Search – Standard S1 – Enhet – India, sentralt

Azure Cognitive Search – Standard S1 – Enhet – India, sentralt

6255f1e0-9143-4bf6-9302-6cbef1b06819

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S1-enhet

Brasil, sør

Azure Search – Standard S1 – Enhet – Brasil, sør

Azure Cognitive Search – Standard S1 – Enhet – Brasil, sør

6bb41d64-700b-4094-b299-07fbd021ea5a

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S1-enhet

Japan, vest

Azure Search - Standard S1 - Unit - JA West

Azure Cognitive Search – Standard S1 – Enhet – Japan, vest

97097108-50c3-4742-8195-c0a646df25d7

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S3-enhet

Japan, øst

Azure Search - Standard S3 - Unit - JA East

Azure Cognitive Search – Standard S3 – Enhet – Japan, øst

99f367c4-70a5-4595-a7f0-fb38478c9cff

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S2-enhet

Globalt

Azure Search – Standard S2 – Enhet

Azure Cognitive Search – Standard S2 – Enhet

a329232f-c89b-433f-abba-2fc810762aaf

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S3-enhet

Globalt

Azure Search – Standard S3 – Enhet

Azure Cognitive Search – Standard S3 – Enhet

ab5b133b-d9da-4c2d-be66-0c3d70a8e69c

Azure Search

Azure Cognitive Search

Gratis enhet

Globalt

Azure Search – Gratis – Enhet

Azure Cognitive Search – Gratis – Enhet

e28527aa-ff33-49fa-aa98-6b2c5046a9d9

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S3-enhet

Canada, sentralt

Azure Search – Standard S3 – Enhet – Canada, sentralt

Azure Cognitive Search – Standard S3 – Enhet – Canada, sentralt

e4878469-1253-4f18-8f83-56e41777c3fb

Azure Search

Azure Cognitive Search

Lagringsoptimert L1-enhet

Globalt

Azure Search – Lagringsoptimert L1 – Enhet

Azure Cognitive Search – Lagringsoptimert L1 – Enhet

e6c2f613-5014-4f7e-808f-78643434dc63

Azure Search

Azure Cognitive Search

Basic-enhet

India, sentralt

Azure Search – Basic – Enhet – India, sentralt

Azure Cognitive Search – Basic – Enhet – India, sentralt

eb9ecf95-6542-4ee6-8b07-bf8aefbf3253

Azure Search

Azure Cognitive Search

Basic-enhet

Australia, øst

Azure Search – Basic – Enhet – Australia, øst

Azure Cognitive Search – Basic – Enhet – Australia, øst

ef8d62df-264f-48d8-aad5-8640497152b6

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S1-enhet

Australia, øst

Azure Search – Standard S1 – Enhet – Australia, øst

Azure Cognitive Search – Standard S1 – Enhet – Australia, øst

00960211-aa9a-42bb-9973-c3ba4780a29f

Azure Search

Azure Cognitive Search

Gratis enhet

USA, sektor vest

Azure Search – Gratis– Enhet – US Sec, vest

Azure Cognitive Search – Basic – Enhet – US Sec, vest

04c015ff-7a70-4031-b20e-e572cc571fe2

Azure Search

Azure Cognitive Search

Lagringsoptimert L1-enhet

US Gov

Azure Search – Lagringsoptimert L1 – Enhet – US Gov

Azure Cognitive Search – Lagringsoptimert L1 – Enhet – US Gov

0c671e02-5b74-4d11-9c59-e3d5b8a7c78f

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S3-enhet

USA, sektor øst

Azure Search – Standard S3 – Enhet – US Sec, øst

Azure Cognitive Search – Standard S3 – Enhet – US Sec, øst

2d542961-e201-453f-8950-72f81531dd52

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S1-enhet

USA, sektor øst

Azure Search – Standard S1 – Enhet – US Sec, øst

Azure Cognitive Search – Standard S1 – Enhet – US Sec, øst

660ca7f6-0b6b-43d4-8565-1b05f67003e8

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S3-enhet

USA, sektor vest

Azure Search – Standard S3 – Enhet – US Sec, vest

Azure Cognitive Search – Standard S3 – Enhet – US Sec, vest

7280266a-9024-4fb0-b95a-99fecfbb0544

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S2-enhet

US Gov

Azure Search – Standard S2 – Enhet – US Gov

Azure Cognitive Search – Standard S2 – Enhet – US Gov

79b0bf49-ecee-4c28-ba24-05b9c57514fd

Azure Search

Azure Cognitive Search

Tekstuttrekking – bildeuttrekking

US Gov

Azure Search – Tekstuttrekking – Bildeuttrekking – US Gov

Azure Cognitive Search – Tekstuttrekking – Bildeuttrekking – US Gov

81d71548-70e8-40a1-8fa9-0b1a8c6d8eb1

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S1-enhet

US Gov

Azure Search – Standard S1 – Enhet – US Gov

Azure Cognitive Search – Standard S1 – Enhet – US Gov

84b2dd83-145c-4c01-886e-7fb942b8606b

Azure Search

Azure Cognitive Search

Basic-enhet

USA, sektor vest

Azure Search – Basic – Enhet – US Sec, vest

Azure Cognitive Search – Basic – Enhet – US Sec, vest

97e354d3-787c-4a8f-8759-d75fafddb0c4

Azure Search

Azure Cognitive Search

Tekstuttrekking – bildeuttrekking

USA, sektor øst

Azure Search – Tekstuttrekking – Bildeuttrekking – US Sec, øst

Azure Cognitive Search – Tekstuttrekking – Bildeuttrekking – US Sec, øst

ab5ded1d-6388-4298-bfbc-91eb5dd705e1

Azure Search

Azure Cognitive Search

Basic-enhet

US Gov

Azure Search – Basic – Enhet – US Gov

Azure Cognitive Search – Basic – Enhet – US Gov

b9fc7b6c-970e-42b4-958c-1390a884cc3a

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S2-enhet

USA, sektor vest

Azure Search – Standard S2 – Enhet – US Sec, vest

Azure Cognitive Search – Standard S2 – Enhet – US Sec, vest

be7a1fea-6bcf-4675-81fa-95e7df6e23b0

Azure Search

Azure Cognitive Search

Tekstuttrekking – bildeuttrekking

USA, sektor vest

Azure Search – Tekstuttrekking – Bildeuttrekking – US Sec, vest

Azure Cognitive Search – Tekstuttrekking – Bildeuttrekking – US Sec, vest

df783225-4dc5-4b80-b394-657475442909

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S1-enhet

USA, sektor vest

Azure Search – Standard S1 – Enhet – US Sec, vest

Azure Cognitive Search – Standard S1 – Enhet – US Sec, vest

e2612bae-f033-4183-aa39-a1d5e667c86c

Azure Search

Azure Cognitive Search

Lagringsoptimert L2-enhet

US Gov

Azure Search – Lagringsoptimert L2 – Enhet – US Gov

Azure Cognitive Search – Lagringsoptimert L2 – Enhet – US Gov

e9ac4496-750e-4096-abc3-8a6fabb17f3e

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S2-enhet

USA, sektor øst

Azure Search – Standard S2 – Enhet – US Sec, øst

Azure Cognitive Search – Standard S2 – Enhet – US Sec, øst

ee196de2-5d4f-44b2-811d-1fc0bfe5d539

Azure Search

Azure Cognitive Search

Gratis enhet

USA, sektor øst

Azure Search – Gratis– Enhet – US Sec, øst

Azure Cognitive Search – Basic – Enhet – US Sec, øst

ef375617-a56f-4a27-9725-df816b3eb1f6

Azure Search

Azure Cognitive Search

Standard S3-enhet

US Gov

Azure Search – Standard S3 – Enhet – US Gov

Azure Cognitive Search – Standard S3 – Enhet – US Gov

f0b6e2d5-de6d-4c1b-905a-6bedac5e3602

Azure Search

Azure Cognitive Search

Basic-enhet

USA, sektor øst

Azure Search – Basic – Enhet – US Sec, øst

Azure Cognitive Search – Basic – Enhet – US Sec, øst

 

  • Azure AI Search
  • Services

Relaterte produkter