Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Ny nettverksnivå med rutingpreferanse er nå tilgjengelig i forhåndsvisning

Publiseringsdato: 19 mai, 2020

Rutingpreferanse er et nytt alternativ for Azure-kunder slik at de kan velge ruting mellom Azure-ressursene deres og kunder på Internett. Optimalt forbruk av apper er viktig, og det samme er evnen til å strukturere leveransen. De to rutingalternativene er (1) ruting via Microsoft Global Network som er standard og (2) ruting via det offentlige Internett. Disse alternativene blir også referert til som henholdsvis «kald potet-ruting» og «varm potet-ruting».

Standard ruting via Microsoft Global Network: Trafikk fra brukere aksepteres nærmest brukeren og føres på Microsoft Global Network-ressurser i Azure. Returtrafikken fra Azure følger den samme banen og kommer ut av Microsoft-nettverket nærmest brukeren. Trafikken holdes på Microsoft-nettverket så lenge som mulig, noe som sikrer færrest mulig hopp, best ytelse og tilgjengelighet (kald potet).

Offentlig Internett-ruting: Trafikk fra brukere krysser det offentlige Internett (ISP Network) og kommer inn i Microsoft-nettverket nærmest området som er vert for tjenesten som det gis tilgang til. Returtrafikken fra Azure kommer ut av Microsoft-nettverket i samme område, og tar den offentlige Internett-ruten tilbake til brukeren. Trafikken tilbringer mesteparten av tiden på det offentlige Internett (varm potet-ruting). Ende-til-ende nettverksytelsen over det offentlige Internett vil hovedsakelig bli dominert av ISP og nettverksleverandørens ytelse.

Utgående pris vil variere basert på valg av rutingnettverk. Du kan velge preferanse for ruting når du oppretter en offentlig IP-adresse som kan knyttes til en Azure-ressurs, for eksempel en virtuell maskin, skalasett for virtuell maskin eller en Internett-rettet belastningsfordeling. I tillegg kan du velge rutingpreferanser for Azure Storage-ressurser.

Se dokumentasjon

 

  • Services