Gå til hovedinnhold

Azure Container Service avvikles 31. januar 2020

Publiseringsdato: 05 desember, 2018

I 2017 introduserte vi Azure Kubernetes Service (AKS) for å forenkle Kubernetes-administrasjon, -distribusjon og -drift. Da denne erstatter egenskapene til Azure Container Service (ACS) fullstendig for Kubernetes, blir ACS avviklet som en frittstående tjeneste 31. januar 2020.

Hvis du bruker Kubernetes-iverksetter, må du overføre til AKS innen 31. januar 2020. Vi anbefaler at du foretar overgangen tidligere for å benytte deg av disse funksjonsforbedringene:

·     Forenklet distribusjon av administrerte Kubernetes-klynger i Azure.

·     Redusert kompleksitet og driftskostnad ved administrasjon av Kubernetes.

·     Kritiske oppgaver som tilstandsovervåking og vedlikehold håndteres av AKS.

Hvis du bruker ACS med Docker eller DC/OS, må du overføre til en løsningsmal i henhold til anbefalingene nedenfor.

Hvilken betydning dette får for deg

Fra og med 31. januar 2020 blir alle ACS API-er blokkert. I tillegg vil du ikke lenge være i stand til å opprette nye klynger, oppdatere eller skalere eksisterende klynger gjennom portalen, kommandolinjegrensesnitt eller Resource Manager-maler. Du vil allikevel fremdeles kunne oppføre og slette eksisterende klynger ved hjelp av disse klientverktøyene. Mens de eksisterende klyngene og programmene som kjører på dem skal kunne fortsette å fungere etter 31. januar 2020, vil det ikke være noen teknisk støtte tilgjengelig og det vil ikke være noen funksjonsforbedringer.

Acs-engine-prosjektet som brukes for å opprette uforvaltede klynger for beholderiverksettelse har også blitt avviklet og vil ikke få noen videre aktiv utvikling. Istedenfor har vi overført Kubernetes-delen av det prosjektet til et nytt repositorium, aks-engine, og vi vil fortsette med åpen kilde-arbeidet som støtter Kubernetes på Azure der. I likhet med ACS, skal eksisterende klynger som distribueres via acs-engine fortsette å fungere og aks-engine vil tilby bakoverkompatibilitet for skalerings- og oppgraderingsoperasjoner. For nye klynger anbefaler vi at du går over til å bruke aks-engine.

Anbefalt handling

Overfør fra ACS til ett av de følgende alternativene senest 31. januar 2020:

Hvis du bruker ACS med Kubernetes, kan du overføre til Azure Kubernetes Service eller det åpen kilde-prosjektet aks-engine.

Hvis du bruker ACS med Docker, går du over til Basic eller Standard/Advanced Docker Enterprise Edition for Azure-løsningsmal.

Hvis du bruker ACS med DC/OS, går du over til Mesosphere DC/OS Enterprise eller Mesosphere DC/OS Open Source-løsningsmal.

Har du fremdeles spørsmål? Kontakt oss.

  • Azure Container Service
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Retirements