Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Azure Blob – myk sletting for beholdere, utvidelse av forhåndsvisningsområde

Publiseringsdato: 08 oktober, 2020

Azure Blob Storage er forpliktet til å levere de beste databeskyttelses- og gjenopprettingsegenskapene for å sikre dataene dine. Myk sletting for beholdere utvides ved Azure Blob Storages eksisterende funksjoner, for eksempel blob-versjonskontroll, myk sletting for blober, låsing av kontosletting og uforanderlige blober, slik at funksjonene for databeskyttelse og -gjenoppretting blir enda bedre.

Når myk sletting for beholder er aktivert for en lagringskonto, beholdes alle slettede beholdere og innholdet deres i Azure Storage for perioden som du angir. I løpet av oppbevaringsperioden kan du gjenopprette tidligere slettede beholdere og eventuelle blober i dem.

I dag utvider vi den offentlige forhåndsversjonen til alle offentlige Azure-områder. Det finnes ingen ekstra gebyr for å aktivere myk sletting for beholdere. Data i mykt slettede beholdere faktureres med samme priser som aktive data.

Finn ut mer om myk sletting for beholdere (forhåndsvisning).

  • Premium Blob Storage
  • Høyfrekvente/lavfrekvente Blob Storage-nivåer
  • Azure Data Lake Storage
  • Azure Blob Storage
  • Arkivlagring
  • Features

Relaterte oppdateringer