Gå til hovedinnhold

Azure Application Gateway-analyse blir trukket tilbake 29. februar 2024

Publiseringsdato: 24 februar, 2021

Fordi arbeidsboken for Azure Monitor-nettverksinnsikt forbedrer feilsøkingsopplevelsen, trekker vi tilbake løsningen Azure Application Gateway-analyse 29. februar 2024. Vi oppfordrer deg til å begynne å bruke arbeidsboken for Azure Monitor-nettverksinnsikt for å få fordel av de nye funksjonene

Handling kreves 

For å fortsette å overvåke Application Gateway-ressurser, må du gå over til arbeidsboken for Azure Monitor-nettverksinnsikt før 29. februar 2024. 

Mer informasjon 

Få svar fra fellesskapseksperter i Microsoft Q&A hvis du har spørsmål. Hvis du har en kundestøtteplan og du trenger teknisk hjelp, kan du opprette en støtteforespørsel

  • Application Gateway
  • Azure Monitor
  • Retirements