Gå til hovedinnhold

Application Insights: velge tidskornet

Publiseringsdato: 28 juli, 2015

I Azure Application Insights har vi utvidet tidsintervallbladet hvor du velger perioden som dekkes av et blad for Metrics Explorer eller Diagnostic Search . Dette gir deg mulighet til å velge tidskornet for diagrammene dine. Kornet er tidsintervallet som representeres av et enkelt punkt i diagrammet. Verdien for hvert punkt er gjennomsnittet av målingene som tidsstemplene faller inn under i intervallet som det punktet representerer. Vær oppmerksom på at hvis du øker kornet, kan noen topper og bunner bli skjult.

Åpne tidsintervallet, velg et intervall og velg deretter tidskornet eller la det stå på automatisk. Åpne tidsintervallet, velg et intervall og velg deretter tidskornet eller la det stå på automatisk.

De tilgjengelige kornene avhenger av tidsperioden du velger for diagrammet.

Korn Tidsintervall i diagram
Hver time < 60 timer
Daglig 24 timer – 60 dager
Ukentlig > 7 dager
Månedlig > 31 dager

Alle tidsintervaller har alternativet automatisk som velger et standard korn for tidsintervallet. Hvis du eksporterer et diagram til Excel, får du bare de viste punktene, ikke alle de gjennomsnittlige punktene på diagrammet. Vi ønsker gjerne å høre hvordan det fungerer for deg, så send gjerne dine spørsmål og problemer til Forums, programfeil til Connect (velg Application Insights) og forslag til User Voice.

  • Features