Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Skriv HTTP-hode på nytt med Azure Application Gateway

Publiseringsdato: 15 april, 2019

Omskriving av HTTP-hoder i Azure Application Gateway er nå støttet.

Du kan legge til, fjerne eller oppdatere forespørsel- og svarhoder i HTTP på samme tid som forespørsel- og svarpakkene flytter seg mellom klienten og serverdel-programmet. Du kan også legge til betingelser for å sikre at hodene du angir kun blir omskrevet når betingelsene er oppfylt. Omskriving av hoder bidrar til at du kan oppnå flere viktige scenarier, slik som å flytte portinformasjon fra X-Viderekoblet-For-hoder, legge til sikkerhetsrelaterte hodefelt som HSTS/X-XSS-beskyttelse, fjerne svarhodefelt som kan vise sensitive opplysninger, etc.

For mer informasjon, se https://aka.ms/HeaderRewriteInfo

  • Application Gateway
  • Features

Relaterte produkter