Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Forhåndsversjon av Linux-støtte for tilpassede virtuelle nettverk på Azure Container Instances

Publiseringsdato: 25 september, 2018

Nå kan du klargjøre Linux-beholdere i nye eller eksisterende virtuelle nettverk med Azure Container Instances. Denne støtten er nå i forhåndsversjon for Linux i to områder: USA, vest og Europa, vest.

Tidligere kunne du ikke kjøre Container Instances i et tilpasset virtuelt nettverk og tilordne private IP-adresser til beholdergrupper. Støtten var begrenset til å tilordne en offentlig IP-adresse med valgfrie DNS-navn eller begrense innkommende tilkobling til beholderen din.

Nå kan du legge til Container Instances i den eksisterende nettverksinfrastrukturen ved å delegere et delnett til ContainerGroups-ressursen. Dette gjør det mulig for Container Instances å motta private IP-adresser, opprettholde utgående Internettilkobling, kommunisere med andre ressurser sikret på det samme virtuelle nettverket, kommunisere med tjenesteendepunkt og kommunisere med lokale ressurser tilkoblet gjennom Azure ExpressRoute.

Du kan fullføre dette ved å bruke en enkel az container create-kommando, med detaljer om det virtuelle nettverket og delnettet som du vil føye sammen.

az container create –resource-group myRG –name myContainer –location westus –vnet mynetwork –subnet mysubnet –image Microsoft/aci-helloworld

Azure Resource Manager-maler og SDK-er støttes også. Bare referer til Network Profile-ressursen i distribusjonskonfigurasjonen for beholdergrupper.

For mer informasjon om hvordan du kan bruke virtuelle nettverk med Container Instances, kan du lese dokumentasjonen for integrering av virtuelle nettverk. 

For å gi tilbakemelding og forespørre funksjoner, kan du gå til UserVoice.

  • Container Instances
  • Virtual Network
  • Features