Spring over navigation
FÅS NU

Azure Site Recovery: Firewallunderstøttelse af replikering af maskiner i det lokale miljø

Dato for publicering: 26 marts, 2019

Datareplikering fra VMware/fysiske servere til Azure understøttes nu for Azure-lagerkonti, der er konfigureret med firewalls til virtuelle netværk. Eventuelle eksisterende destinations- eller cachelagerkonto til allerede beskyttede elementer kan også konfigureres med firewalls, uden at det påvirker den virtuelle maskines tilstand. Du kan få flere oplysninger i matrixen over Azure Site Recovery-understøttelse.

  • Azure Site Recovery
  • Features
  • Services

Relaterede produkter