Spring over navigation

Azure Batch AI udgår

Dato for publicering: 06 marts, 2019

Microsoft gjorde Azure Machine Learning Service offentligt tilgængelig den 4. dec. 2018, hvilket gjorde det muligt for brugere at bygge, træne, administrere og udrulle modeller til maskinel indlæring. Da denne nye tjeneste helt har erstattet funktionerne i prøveversionen af Azure Batch AI, trækker vi Batch AI tilbage den 31. marts 2019, og kunder skal overføre deres modeller før denne dato.  

Anbefalet handling

Kunder skal overføre til Azure Machine Learning Service før den 31. marts 2019 for at undgå afbrydelser af programmer og for at få glæde af den forbedrede kvalitet og funktionsopdateringerne. Vi har publiceret en overførselsvejledning, der skal hjælpe kunder med at forstå begreber og vise kodestykker mellem de to tjenester.

Hvis du har brug for fejlfinding i forbindelse med overførslen til Azure Machine Learning Service, kan du kontakte produktteamet på AzureBatchAITrainingPreview@service.microsoft.com 

Læs om, hvad der er sket med Azure Batch AI, her

  • Retirements