Understøttelse af VM med lav prioritet er nu under udvikling

Udgivet den 29. marts 2019

Du skal ikke bruge Virtual Machine Scale Sets med lav prioritet til langvarige tjenester, da disse kan fjernes fra klyngen når som helst. Der er dog tilfælde, f.eks. i forbindelse med batchbehandling eller kortvarige programmer, hvor dit program kan overleve, at VM'en fjernes hurtigt, hvis du ønsker at reducere omkostningerne. I disse tilfælde er det en mulighed at have en separat nodetype med en VM med lav prioritet.

Få mere at vide om Azure Service Fabric.

  • Tjenestestruktur
  • Features