Gå til hovedindhold
I PRØVEVERSION

Offentlig prøveversion: Fortryd sletning for App Service

Dato for publicering: 24 september, 2018

Funktionen Fortryd sletning i Azure App Service er nu tilgængelig som offentlig prøveversion. Fortryd sletning er tilgængelig for alle App Service-planer. Det er kun websteder, der er slettet inden for de seneste 30 dage, der kan gendannes. 

En bruger kan fortryde sletning af en slettet webapp og gendanne følgende: 

  • Den slettede apps indhold. 
  • Konfigurationen af appen. Kommandoerne giver dig mulighed for at springe gendannelse af appens konfiguration over. 
  • *.azurewebsites.net-værtsnavnet, hvis det stadig er tilgængeligt. 

Kommandoerne for fortrydelse af sletning understøtter i øjeblikket gendannelse af apps, der er slettet fra flere lejere, som bruger Windows og Linux. 

Du kan komme i gang ved at installere PowerShell-modulet eller ved at installere Azure-kokommandolinjegrænsefladen. Du kan derefter gøre følgende. 

Få vist slettede apps

På Azure-kommandolinjegrænsefladen kan du få vist slettede apps ved hjælp af følgende kommando. Brug de valgfrie parametre til at filtrere de apps, der har et bestemt navn, eller som tilhører en bestemt ressourcegruppe eller App Service-plan. Registrer id'et for det slettede websted, da det skal bruges til at gendanne appen. 

az webapp deleted list --name <name of the deleted app> 

Gendan en slettet app

På Azure-kommandolinjegrænsefladen skal du have en eksisterende app eller en appslot, du kan gendanne din app til: 

Get-AzureRmDeletedWebApp -name <name of the deleted app> 

I PowerShell kan du angive navnet på og ressourcegruppen for den slettede app og angive oplysninger om destinationsappen. Hvis du angiver navnet på en App Service-plan, du kan gendanne til, forsøger kommandoen at gendanne appen med det samme *.azurewebsites.net-værtsnavn som den slettede app. 

Restore-AzureRmDeletedWebApp -ResourceGroupName <deleted app rg> -Name <deleted app name> -TargetAppServicePlanName <App Service plan name to create an app to restore to> 

  • App Service
  • Features

Relaterede produkter