Přeskočit navigaci

Upgrade na nové řešení pro Azure Monitor pro virtuální počítače

Datum publikování: 27 ledna, 2020

Nové řešení pro Azure Monitor pro virtuální počítače bude brzy k dispozici ve všech oblastech. Tato aktualizace poskytuje bohatší monitorovací funkce a sady dat map pro zákazníky s řešením Service Map. Jakmile bude toto nové řešení ve vaší oblasti k dispozici, bude nutné na něj upgradovat, abyste dál mohli využívat Azure Monitor pro virtuální počítače. Přerušení vašich úloh by měla být minimální, protože Azure Monitor pro virtuální počítače je stále ještě ve verzi Preview (v porovnání s upgradem po zavedení obecné dostupnosti).

Podrobné informace o tom, co tyto aktualizace zahrnují a jak se na tyto změny připravit, najdete v tomto blogovém příspěvku a v nejčastějších dotazech k obecné dostupnosti.

 

Postup při upgradu na nové řešení:

  1. Přihlaste se k webu Azure Portal a přejděte na Azure Monitor -> Virtuální počítače.
  2. Na kartě Začínáme vyberte předplatná, která chcete upgradovat (preferují se všechna).
  3. Klikněte na Upgrade Selected (Upgradovat vybrané).

Poznámka: K provedení této akce budete potřebovat přístup přispěvatele k pracovnímu prostoru Log Analytics.

PowerShell / příkazový řádek:

Set-AzureRmOperationalInsightsIntelligencePack -ResourceGroupName “<resourcegroupname>” -WorkspaceName “<workspacename>” -IntelligencePackName "VMInsights" -Enabled $True

Další informace.

  • Azure Monitor
  • Služba Virtual Machines
  • Features
  • Services