Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Služba Standard Load Balancer je teď obecně dostupná

Datum publikování: 10 dubna, 2018

 

Služba Azure Standard Load Balancer je teď obecně dostupná ve všech veřejných oblastech.

Standard Load Balancer umožňuje škálovat aplikace a zajistit vysokou dostupnost pro nasazení v malém měřítku až po rozsáhlé a složité architektury s více zónami.  Můžete zajistit odolnost všech prostředků virtuálních počítačů v rámci virtuální sítě. Podporuje příchozí i odchozí připojení, poskytuje nízkou latenci a vysokou propustnost a pro všechny aplikace TCP a UDP umožňuje vertikální navýšení kapacity až na miliony toků.

Standard Load Balancer podporuje Zóny dostupnosti se zónově redundantními a zónovými front-endy i vyrovnávání zatížení napříč oblastmi pro veřejné a interní scénáře. Pomocí pravidel vyrovnávání zatížení interních portů s vysokou dostupností můžete škálovat scénáře síťových virtuálních zařízení a zajistit jejich větší odolnost.  Standard Load Balancer poskytuje nové diagnostické přehledy s využitím vícedimenzionálních metrik ve službě Azure Monitor.

Doporučujeme zákazníkům posoudit vhodnost této nové funkce pro jejich scénáře a navštívit stránku dokumentace ke službě Standard Load Balancer, kde najdou další informace.

​Další informace

 

 

 

 

  • Features