Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Azure Shared Image Gallery teď podporuje specializované obrázky ve verzi Preview

Datum publikování: 06 listopadu, 2019

Služba Azure Shared Image Gallery, která umožňuje vytvářet verze imagí s generalizovanými spravovanými imagemi jako zdrojem, teď nabízí podporu specializovaných imagí (ve verzi Preview). Kromě toho máte také možnost vytvářet verze imagí s několika snímky (disk operačního systému a datové disky) jako zdrojem.

 

Nejčastější dotazy:

  • Co to je specializovaná image virtuálního počítače? Čím se liší od generalizovaných imagí virtuálních počítačů?

Generalizované image virtuálních počítačů vyžadují, aby se před vytvořením image na příslušném virtuálním počítači spustil nástroj Sysprep (Windows) nebo Deprovision (Linux). Zdrojový virtuální počítač potom přestane být použitelný. Pokud chcete vytvořit specializovanou image virtuálního počítače, nemusíte před jejím vytvořením spouštět Sysprep (Windows) ani Deprovision (Linux) a zdrojový virtuální počítač zůstane nezměněný. Specializovaná image virtuálního počítače zachovává název počítače a přihlašovací údaje.

  • Jaká omezení má verze Preview?

 

Verze specializovaných imagí je možné vytvářet jenom prostřednictvím snímků.

V říjnu 2019 jsme představili snímky šifrované pomocí zákaznicky spravovaných klíčů. Tato verze Preview nepodporuje šifrované snímky.

  • O čem dalším musím před použitím této funkce vědět?

Pokud tuto image používáte k nasazení několika virtuálních počítačů ve stejné virtuální síti nebo doméně, nezapomeňte okamžitě po spuštění virtuálních počítačů změnit název počítače, abyste umožnili jejich vzájemnou komunikaci.

  • Je tato verze Preview dostupná ve všech oblastech Azure?

Tato verze Preview je dostupná ve všech oblastech veřejného cloudu Azure. V suverénních cloudech tuto funkci představíme v průběhu následujících měsíců.

  • Jak můžu začít tuto funkci používat?

Verze Preview nevyžaduje žádnou registraci. Začněte s dokumentací a projděte si CLI, Azure Portal a API. PowerShell a sady SDK se v období Preview nepodporují.

  • Služba Virtual Machines
  • Features
  • Management

Související produkty