Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Uchovávání služby Log Analytics v Azure Monitoru je teď možné nakonfigurovat podle datového typu

Datum publikování: 08 října, 2019

Uchovávání dat ve službě Log Analytics v Azure Monitoru je teď možné nakonfigurovat pro každý datový typ. To znamená, že už se nemusí používat jedno nastavení uchovávání pro celý pracovní prostor.  

Konfigurace uchovávání pro jednotlivé datové typy je snadná, stačí použít jednoduché příkazy ARM. Pokud chcete zkontrolovat uchovávání pro datové typy ve vašem pracovním prostoru, použijte příkaz GET pro podprostředek Tables:

GET /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-00000000000/resourceGroups/MyResourceGroupName/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/MyWorkspaceName/Tables/SecurityEvent?api-version=2017-04-26-preview

Nastavení uchovávání je podobně jednoduché. Pokud chcete například nastavit uchovávání pro SecurityEvents na 730 dnů:

PUT /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-00000000000/resourceGroups/MyResourceGroupName/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/MyWorkspaceName/Tables/SecurityEvent?api-version=2017-04-26-preview {"properties":  {"retentionInDays": 730 } }

Tato nová flexibilita nastavení uchovávání pro jednotlivé datové typy se dá využít ke snížení nákladů na uchovávání dat. V případě dat shromážděných od října 2019 (kdy byla tato funkce vydána) může zkrácení doby uchovávání pro některé datové typy v průběhu času snížit vaše náklady na uchovávání. V případě dat shromážděných dřív nemá nastavení kratší doby uchovávání pro jednotlivé typy na vaše náklady žádný vliv.

Přečtěte si víc a získejte další tipy k využití této funkce. 

<div"> </div">

  • Management