Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Verze Public Preview: Rozhraní API pro historii změn prostředků

Datum publikování: 23 dubna, 2019

Prostředky Azure se mění v průběhu denního využití, z důvodu změny konfigurace nebo dokonce změny nasazení. Autorem změny může být jednotlivec nebo automatizovaný proces. Přestože většina změn je úmyslná, libovolná změna mohla způsobit zásadní problémy se zabezpečením, dodržováním předpisů nebo provozem. Nová funkce Historie změn v rozhraní API Azure Resource Graphu s posledními 14 dny změn prostředků umožňuje:

  • Zjistit, kdy byly změny detekovány vlastností Azure Resource Manageru.
  • Podívat se, které vlastnosti se v rámci této změnové události změnily.

Ve verzi Preview jsou teď v rozhraní API Azure Resource Graphu k dispozici dvě akce API:

  • resourceChanges: Vrací seznam událostí změn pro prostředek a časový interval.
  • resourceChangeDetails: Vrací obsah prostředku před a po pro konkrétní prostředek a událost změny.

Další informace najdete v dokumentaci.

  • Azure Resource Graph
  • Compliance
  • Management
  • SDK and Tools

Související produkty